vhp ondersteunt veel branches met hun Arbocatalogus.

23 februari 2012 In opdracht van Sdu Uitgevers heeft vhp een tool ontwikkeld waarin eenvoudig gevonden kan worden welke onderwerpen in welke branches zijn uitgewerkt. Erg handig om snel informatie te vinden. De tool is een aantal maanden voor iedereen vrij toegankelijk klik hier voor de Arbocataloguswijzer. Meer informatie?  Lees meer... (51 words, estimated 12 secs reading time)

Kabinetsreactie op advies over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden

16 februari 2012

Het kabinet neemt het advies van de SER over om zogeheten doelbepalingen in de

Arboregelgeving geheel op zzp'ers van toepassing te verklaren voor die
situaties waar zzp'ers samen met een andere op de arbeidsplaats werken.
Doelbepalingen zijn bepalingen over maatregelen om arbeidsrisico's te voorkomen
en te beperken. Dit blijkt uit de reactie van kabinet op het advies van de
Sociaal-Economische Raad over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden die
staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de
Tweede Kamer heeft gestuurd.

Klein bedrijf doet na ongeval te weinig aan veiligheid

Veel kleine bedrijven nemen na een arbeidsongeval te weinig maatregelen om de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers te verbeteren. Dat blijkt uit controles bij kleine bedrijven in verschillende sectoren door de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie).

De Arbeidsinspectie volgt in 2012 drie sporen

De Arbeidsinspectie volgt in 2012 drie sporen. Allereerst is er een algemeen project met 800 tot 1.000 inspecties. Het accent ligt hierbij op bedrijven die machines en apparaten vervaardigen. Daarnaast is er een specialistisch project waarbij dit jaar de bedrijven in de oppervlaktebehandeling de doelgroep zijn. Het derde spoor is een project voor ‘lastige’ niet-nalevers: bedrijven die de Arbeidsinspectie op de huid blijft zitten totdat ze de zaak weer op orde hebben.
Uit recent contact tussen de Arbeidsinspectie en FME blijkt dat de Arbeidsinspectie in 2012 haar aandacht verlegt naar 'de structurele verankering van de arbozorg in de bedrijfsvoering en het aanspreken van werknemers en werkgevers op veilig gedrag'. Dit betekent, dat een inspecteur minder op afzonderlijke onderwerpen handhaaft maar vooral kijkt naar de totaalindruk die het bedrijf maakt. De Arbeidsinspectie wil de zelfwerkzaamheid bij bedrijven stimuleren en zal zich meer richten op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) of het plan van aanpak.
Daarnaast zal de Arbeidsinspectie op het niveau van werkplekken opnieuw kijken naar lasrook. De grenswaarde is per 1 april 2010 aangescherpt naar 1 mg per m3. Naast lasrook zijn ook bekende thema’s als machineveiligheid, nieuwkomers op de werkvloer, veiligheid van hijs- en hefmiddelen en intern transport weer aan de beurt.

Infectiepreventie verwerkt in Arbobesluit 24 januari 2012

Infectiepreventie verwerkt in Arbobesluit 24 januari 2012 | Gevaarlijke stoffen

Het verbod om doppen op injectienaalden terug te zetten staat vanaf 1 januari 2012 expliciet in het Arbobesluit, art. 4.97. Deze aanpassing vloeit voort uit de Europese Richtlijn inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche.

Zijn uw werkplekken brandgevoelig?

Zijn uw werkplekken brandgevoelig?

Door: Lianne Bouman | redactie HRpraktijk | 19 januari 2012

Steunpunt RI&E heeft de tool ‘Werkplekcheck’ ontwikkeld om de (brand)veiligheid te controleren. De tool helpt u te ontdekken of de werkplekken van uw werknemers brandveilig zijn (of misschien wel niet).

nieuws en informatie op gebied van arbeidsomstandigheden

Users: 4
Posts: 774
Categorys: 2
Comments: 1333
Last Post: 2018-08-22
First Post: 2011-01-27
Alexa Rank: 0
Alexa Links: 0