Inspectie SZW lanceert VIB-checklist

Bedrijven kunnen hun VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) controleren op VIB-check.nl. Uit inspecties is gebleken dat de kwaliteit van de VIB’s in veel bedrijven niet goed geregeld is. Met de VIB-checklist kunt u vanaf nu zelf gemakkelijk controleren of uw VIB’s de juiste informatie bevatten. En vanuit de checklist kunt u de leverancier rechtstreeks mailen en om betere informatie vragen. De aanwezigheid en kwaliteit van de VIB’s is ook een aandachtspunt bij de geplande inspecties bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en moeten voldoen aan de REACH-verplichtingen.

Waarom is een VIB zo belangrijk? Om ervoor te zorgen dat werknemers niet ziek worden van het werken met gevaarlijke stoffen zijn bedrijven verplicht beschermingsmaatregelen te nemen. De juiste maatregelen nemen kan alleen als zij over juiste informatie beschikken over de risico’s van de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt. Het VIB is één van de belangrijkste informatiebronnen hiervoor. Leveranciers van stoffen zijn verplicht een VIB mee te leveren.

Vanuit de VIB-checklist direct om de juiste informatie vragen, rechtstreeks bij de leverancier

Vaak zijn de gebruikte VIB’s te oud of soms zelfs helemaal niet aanwezig. Ook is een groot deel van de gebruikte VIB’s van slechte kwaliteit (verkeerde labelling of etikettering – volgens CLP((Classification, Labelling en Packaging), of bevat het een verkeerde of geen vermelding van persoonlijke beschermingsmaatregelen – bijvoorbeeld als er niet duidelijk vermeld staat welke handschoenen of adembescherming je moet gebruiken. De VIB-checklist maakt het mogelijk om de VIB’s te checken op de punten die nodig zijn voor een goede invulling van dit beleid. Ontbreekt die informatie? Dan kunnen bedrijven direct een e-mail aan hun leverancier sturen met de vraag om een nieuw en compleet VIB

Inspecties bij bedrijven met REACH-verplichtingen

Vanaf augustus start Inspectie SZW met controles bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie bekijkt of zij voldoen aan de REACH-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en heeft ook speciale aandacht voor de rol van het VIB. Op basis van eerdere inspecties constateerde de Inspectie dat er vooral aandacht nodig is voor het VIB bij de volgende bedrijfsgroepen:

  • Gevelreiniging – verwijdering van graffiti, impregneren van muren en daken
  • Auto- en vrachtwagenreiniging – schoonmaken van voertuigen, bijwerken van kleine beschadigingen, verkoopklaar maken
  • Vloercoatingbedrijven
  • Betonrenovatie
  • Schilders

Alles op orde?

Bedrijven kunnen zelf op verschillende manieren nagaan of zij alle zaken op het gebied van REACH-verplichtingen en het werken met gevaarlijke stoffen op orde hebben:

  • Met de Zelfinspectie gevaarlijke stoffen checken bedrijven in vier stappen of zij op een goede manier invulling geven aan het voorkomen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hierin zijn ook de REACH-verplichtingen voor de eindgebruiker meegenomen.
  • Verplichtingen voor andere partijen in de keten, zoals producenten, checken zij op de website chemischestoffengoedgeregeld.nl.
  • Met de VIB-checklist kunnen bedrijven dus vanaf nu controleren of de VIB’s de goede informatie bevatten om veilig en gezond met gevaarlijke stoffen te kunnen werken. De VIB-checklist is een initiatief van Inspectie SZW in samenwerking met ILT en brancheorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *