Veel meer doden door Q-koorts dan gedacht

Er zijn veel meer mensen overleden aan de gevolgen van Q-koorts dan gedacht, zegt de stichting Q-support. Het dodental stond op 26, maar dat is nu bijgesteld naar 74.

Q-support is door de overheid in het leven geroepen om mensen te ondersteunen en adviseren die te maken hebben met de gevolgen van de Q-koortsepidemie, die heerste tussen 2007 en 2011. Volgens Q-support kan nu met grote zekerheid worden gesteld dat van de 430 patiënten die de chronische variant van Q-koorts kregen, er 65 daaraan zijn overleden. Zij hadden de levende bacterie nog altijd in hun lijf.

Direct na afloop van de epidemie ging men ervan uit dat er alleen doden waren door acute Q-koorts, 26 in totaal. Dat aantal is teruggebracht naar 9. 

Volgens de directeur Annemieke de Groot moeten artsen nog steeds alert zijn op ernstige hart- en vaatproblemen die terug te voeren zijn op Q-koorts. Ze zegt dat de ziekte een sluipmoordenaar is en niet moet worden onderschat. Daardoor kan het dodental nog oplopen.

De uitbraak van Q-koorts in Noord-Brabant, begonnen in het dorp Herpen, was de grootste geregistreerde uitbraak ter wereld. Er waren ruim 4000 gemelde patiënten, maar het werkelijke aantal liep waarschijnlijk in de vele tienduizenden. Q-koorts wordt meestal overgedragen van geiten op mensen.

Q-koorts ook een beroepsziekte lees ook http://www.arboinspectie.nl/260-per-100-000-werkenden-hebben-in-2010-een-beroepsziekte-opgelopen/

 

3 gedachten over “Veel meer doden door Q-koorts dan gedacht”

 1. AANTAL Q-KOORTS-DODEN DRIE KEER HOGER
  Q-koorts is veel dodelijker dan gedacht. Er zijn niet 26, maar 74 mensen aan overleden, schrijft het Brabants Dagblad.
  Het gaat om patiënten met een chronische variant van q-koorts. Zij zijn na de uitbraak van de epidemie in 2007 de levende bacterie in hun lichaam met zich mee blijven dragen. Mensen die de levende bacterie bij zich dragen, kunnen ernstige hart- en vaatproblemen krijgen. Het merendeel van de chronische patiënten komt uit Brabant.
  Ziekenhuizen hebben inmiddels een database met 430 chronische patiënten van wie er 65 aan de chronische variant zijn overleden; 9 anderen overleden aan acute Q-koorts.
  Bert Brunninkhuis van Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, zegt niet verrast te zijn over het bijgestelde dodental. ‘Maar nu het bevestigd wordt, is het toch wel weer een mokerslag en maakt het je toch weer behoorlijk lam even, en ook wel boos, ja.’
  Sluipmoordenaar
  Het nieuwe sterftecijfer, dat nog verder kan oplopen, wordt 20 juni toegelicht tijdens een conferentie op het Brabantse Provinciehuis. In het Brabants Dagbladvan vandaag komt Annemieke de Groot van Q-support er al over aan het woord; Q-support adviseert en begeleidt Q-koortspatiënten. Artsen moeten er volgens De Groot alert op blijven dat Q-koorts lang als sluipmoordenaar actief blijft. Met de juiste behandeling kan voorkomen worden dat chronische Q-koorts fataal uitpakt.
  Brunninkhuis wijst op het risico van mensen die wel besmet zijn, maar nog niet ziek zijn geworden. ‘Die kunnen alsnog ziek worden, en die worden ook af en toe ziek. Zij zitten met die bacterie in hun lijf en als dat niet herkend wordt door de dokters, of het wordt niet behandeld, dan gaan die mensen onherroepelijk dood.’
  Aan een besmetting hebben daarnaast honderden mensen het vermoeidheidssyndroom QVS overgehouden. Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan worden overgedragen. Vanaf 2007 nam in Nederland het aantal besmettingen sterk toe, via geiten en schapen.

 2. ‘Chronische Q-koortspatiënten over vijf jaar overleden’
  Geplaatst op 27 juni 2016

  DEN BOSCH/HERPEN – Een bevolkingsonderzoek rond voormalige Q-koortshaarden is niet de beste manier om de chronische variant in beeld te brengen, denkt Alfred Olde Loohuis. De nu gepensioneerde huisarts uit Herpen, die veel tijd stak in het onder de aandacht brengen van de ziekte, denkt dat veel patiënten op die manier de boot missen.
  Vrijdag stemde Provinciale Staten unaniem in met een motie, waarin het kabinet en de Tweede Kamer in Den Haag worden opgeroepen om een groot bevolkingsonderzoek op te starten naar chronische Q-koorts. Eind mei werd bekend dat vooral door die variant van de ziekte de dodenteller van Q-koorts inmiddels al op 74 staat. Er wordt gerekend op meer dodelijke slachtoffers.
  Arbitraire grens
  Iedereen die tijdens een uitbraak binnen een straal van vijf kilometer van een besmet bedrijf woonde, zou volgens de indieners van de motie een oproep van de dokter moeten krijgen. Maar Olde Loohuis vindt die grens van vijf kilometer arbitrair. Volgens hem ligt een groot deel van het probleem juist buiten de Q-koortshaarden van destijds. „Ik spreek mensen uit heel het land die de wanhoop nabij zijn. Huisartsen elders weten amper wat Q-koorts is, testen er nooit op. Het moet tussen de oren komen, en rap ook. Over vijf jaar is het te laat, dan zullen de meeste patiënten die we niet opsporen zijn overleden.”
  Motie
  De uitspraken van Olde Loohuis sluiten naadloos aan bij een motie die de Brabantse GroenLinks-fractie vrijdag in het Provinciehuis indiende. Hun oproep aan de provincie om artsenkoepels in het land bewuster te maken van Q-koorts, kreeg de volle steun van Provinciale Staten.

 3. Q-Koorts

  Bron: Arboportaal

  Ziektebeeld

  • Q-koorts is een ziekte die door dieren op mensen wordt overgebracht (zoönose), veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii.
  • De Q in Q-koorts komt van “question mark” (vraagteken), omdat de oorzaak aanvankelijk onbekend was.
  • De meeste Q-koorts infecties verlopen bijna onmerkbaar, maar er kan koorts en algemene malaise optreden;
  • Bij Q-koorts met klachten kan sprake zijn van plotselinge hoge koorts in aanvallen, ernstige hoofdpijn, rillingen, sterke verzwakking, spierpijn, pijn op de borst, longontsteking en stoornissen van het maag-darmkanaal.
  • Bij Q-koorts treedt meestal spontaan herstel op na één tot twee weken. Behandeling met antibiotica kan de ziekteduur bekorten en de kans op complicaties verminderen.
  • De belangrijkste complicaties zijn afwijkingen aan het hart (endocarditis) en leverstoornissen (hepatitis). Maar bijna elk orgaan kan aangetast worden en klachten geven.
  • De ziekte verloopt in minder dan 1% van de onbehandelde gevallen dodelijk.
  • Bij zwangeren vormt Q-koorts een risico voor het ongeboren kind.

  Oorzaken

  • Q-koorts wordt veroorzaakt door besmetting met de bacterie Coxiella burnetii.
  • Mensen worden besmet door dieren, vooral door contact met besmet vee (geiten, schapen en in mindere mate runderen).
  • Mensen kunnen ook besmet worden door het eten of drinken van besmet voedsel (rauwe melk of rauwmelkse kaas),
  • door het inademen van besmet stof en druppelwolken (besmet stof komt van besmette dieren: uitwerpselen, urine, huiden, wol, vruchtwater etc.), door contact met besmet wasgoed van werknemers uit een besmette omgeving
  • door bloed/bloed contact met een Q-koorts patiënt.
  • Dieren dragen de ziekte aan elkaar over door tekenbeten, maar dit is bij mensen niet aangetoond.
  • Voor verloskundigen is van belang te weten of een zwangere vrouw aan Q-koorts lijdt of heeft geleden. Door zwangerschap kan de besmetting weer opflakkeren en hierdoor zou in zeldzame gevallen de verloskundige besmet kunnen worden.
  • De Coxiella bacterie kan maanden in stof overleven, waardoor verwaaiend stof afkomstig van stallen, weilanden, ruwe wol en huiden ook een besmetting kan veroorzaken tot op enkele kilometers afstand.

  Diagnostiek

  • De diagnose Q-koorts wordt voornamelijk gebaseerd op bloedonderzoek (bepaling van antistoffen in het bloed. De bacterie is moeilijk te kweken.
  • Als de besmettingsbron in het werk aanwezig is (en dat is bij deze ziekte vaak het geval) is sprake van een werkgebonden aandoening of beroepsziekte.
  • Om dit te bepalen kan de bedrijfsarts de mate van werkgerelateerdheid vaststellen met behulp van een registratierichtlijn (C002) opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

  Vóórkomen

  • De afgelopen jaren zijn in Nederland gemiddeld twintig gevallen van Q-koorts per jaar gemeld. Uit bloedonderzoek blijkt echter dat er jaarlijks veel meer gevallen moeten voorkomen.
  • In 2007 was er in het zuiden en midden van ons land een uitbraak van Q-koorts waarbij minstens 73 mensen ziek werden en mogelijk vele honderden anderen besmet zijn geraakt zonder ziekteverschijnselen. Het aantal bekende gevallen in 2007 ligt op ruim 100.
  • De gemiddelde leeftijd van patiënten met Q-koorts ligt boven de 50 jaar en 70% van de patiënten is man.
  • Risicogroepen: schapen- en rundveehouders, slachthuispersoneel, dierenartsen, wolbewerkers en laboratoriumpersoneel.
  • In principe dus elk beroep waarbij contact met rundvee, schapen en hun uitwerpselen kan optreden.

  Preventie

  • Normale hygiëne.
  • Geen rauwe melk of melkproducten eten of drinken. De bacterie wordt onschadelijk gemaakt door pasteurisatie of koken.
  • Zwangere vrouwen moeten zo mogelijk contact met vee vermijden en geen bedrijven bezoeken waar dieren mogelijk besmet zijn met Q-koorts.
  • Goede hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn vooral nodig wanneer mogelijk besmette dieren kalven of lammeren. In Australië, waar de ziekte zeer regelmatig bij vee voorkomt, stelt men de eis voor aparte kraamkamers voor risicovormende dieren.

  Meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *