Tag archieven: ziekteverzuim

Arbobalans 2020 gepubliceerd

TNO heeft in opdracht van het ministerie van SZW de Arbobalans 2020 gepubliceerd. De publicatie biedt inzicht in het … Read the rest

CBS: Overgrote deel van het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd

In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of … Read the rest

TNO lanceert hulpmiddel in aanpak werkdruk

TNO heeft eind mei het Werkdrukkompas gelanceerd. Dit gratis hulpmiddel helpt om in gesprek te treden met het management van organisaties, met het doel om werkdruk te verminderen en verzuim terug te dringen.

Foto: … Read the rest

Asscher: ‘Van hard werken word je wel ziek’


Derde ziekteverzuim veroorzaakt door werkstress … Minister van Sociale Zaken start bewustzijnscampagne … FNV: Te veel werknemers doen werk voor twee
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil stress aanpakken. Hij gaf dinsdag het … Read the rest