CBS: Overgrote deel van het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd

In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Werkgerelateerd ziekteverzuim komt het vaakst voor in de horeca, het onderwijs en de bouw. In bedrijfstakken als de bouw en vervoer en opslag is het verzuim het vaakst langdurig. Verder speelt leeftijd een grote rol. Hoe hoger de leeftijd van werknemers, hoe vaker het verzuim langdurig is.

Deels of hoofdzakelijk door het werk bij 23 procent

Van alle werknemers heeft 48 procent zich gedurende het afgelopen jaar ten minste één keer ziek gemeld. Van deze groep geeft 23 procent aan dat het laatste verzuimgeval deels of hoofdzakelijk kwam door het werk. Voor 71 procent van de werknemers geldt dat het recentste ziekteverzuim niet werkgerelateerd is geweest; 6 procent kon niet aangeven of het verzuim wel of niet kwam door het werk.

Werkgerelateerd verzuim relatief het vaakst in horeca, onderwijs en bouw

Hoewel binnen de bedrijfstak horeca relatief weinig wordt verzuimd, is het percentage werkgerelateerd verzuim in deze sector het hoogst. Dit komt mede doordat zich in de horeca twee keer zo vaak als gemiddeld arbeidsongevallen voordoen. Ook binnen het onderwijs en de bouw is het ziekteverzuim relatief vaak werkgerelateerd.
Ziekteverzuim hangt in sterke mate samen met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en bedrijfsgrootte. Maar ook als hiermee rekening wordt gehouden blijkt dat het percentage werkgerelateerd verzuim in de genoemde branches het hoogst is.

Aandeel van het laatst gemelde ziekteverzuim dat werkgerelateerd is, 2013

Aandeel van het laatst gemelde ziekteverzuim dat werkgerelateerd is, 2013

Bij oudere werknemers verzuim vaker langdurig

Bij werkgerelateerd ziekteverzuim is het verzuim vaker langdurig dan wanneer ziekteverzuim niet verband houdt met het werk. Binnen de bedrijfstakken vervoer en opslag  en bouw komt langdurig ziekteverzuim relatief vaak voor. Bedrijfsgrootte, opleiding en geslacht spelen hier geen rol in. Leeftijd daarentegen wel. Hoe hoger de leeftijd van werknemers hoe vaker het verzuim langdurig is.
De resultaten in deze bijdrage zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die wordt uitgevoerd door TNO en CBS.

Ziekteverzuim naar bedrijfstak (excl. Landbouw), 2013

Ziekteverzuim naar bedrijfstak (excl. Landbouw), 2013

Bronnen:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *