Sta bewust stil bij Veiligheid voor, tijdens en na de Bouw!

Bron: Traject.com

Bij elk bouwproject hoort het onderwerp Veiligheid op de agenda. Maar hoe wordt dit concreet ingevuld? Is er vanuit de planvoorbereiding een V&G plan beschikbaar voor de realisatiefase? En zijn er in het geval van valgevaar doeltreffende maatregelen getroffen om risico’s te voorkomen? Vanuit onze ervaring is het antwoord hierop soms ‘nee’. Bouwpersoneel loopt hierdoor risico’s, maar ook opdrachtgevers lopen risico op aansprakelijkheidstelling bij ongevallen.
Het is dan ook belangrijk om alle betrokkenen bewust te maken van veiligheid en de eisen en regelgeving rondom veiligheid.

Voorkomen van valgevaar

Eén van de besproken onderwerpen is het voorkomen van valgevaar bij platte daken. De veiligheidszones op platte daken zijn in bijgevoegde afbeelding weergegeven. Vanuit het Arbobesluit moet er – om valgevaar te voorkomen – een doelmatig hekwerk, leuning of voorziening worden geplaatst wanneer het gevaar bestaat om 2,5 meter te vallen, bij vloeropeningen of als er risicoverhogende omstandigheden zijn. Bij voorkeur worden er bronmaatregelen getroffen, maar aanlijnen is eveneens een veel gebruikte methode (dit heeft niet de voorkeur). Ook na de oplevering moeten de werkzaamheden op het dak veilig uitgevoerd kunnen worden. Het V&G plan dient dan ook al in de ontwerpfase onderdeel van het proces te zijn, zodat dan al bepaald wordt dat er veilig onderhoud op daken plaats kan vinden. Veiligheid is daarom ook onderdeel van Gezond Gebouw van TRAJECT.

V&G plan onderdeel van ontwerpproces én Gezond Gebouw

Eén van de vragen vanuit ons team: Hoe zit het dan met daken die vol liggen met PV panelen en de esthetica van hekwerken bij de rand? Juist in die gevallen is het belangrijk om al in de ontwerpfase na te denken over onderhoudswerkzaamheden op het dak, regelgeving en de daarbij behorende maatregelen.

Bewust stil staan bij veiligheid is een must en resulteert mede in een Gezond Gebouw.

Een gedachte over “Sta bewust stil bij Veiligheid voor, tijdens en na de Bouw!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *