SER: “Beter arbobeleid, strenger handhaven”

De arbeidsomstandigheden bij Nederlandse bedrijven moeten beter. Want onveilig of ongezond werk komt nog te vaak voor. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies waarin het de Arbovisie 2024 toelicht. De sleutel ligt bij preventie: ziekte en ongevallen voorkomen. De RI&E speelt daarin een belangrijke rol.

Het startpunt voor beter arbobeleid is de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Die vormt de basis van dat beleid door de belangrijkste risico’s in een organisatie te beschrijven. In het bijbehorende plan van aanpak staat hoe en wanneer de organisatie die risico’s wil aanpakken. Alle bedrijven zijn verplicht aandacht te schenken aan arbeidsomstandigheden door een RI&E op te stellen. Helaas heeft meer dan de helft van de (mkb-)bedrijven dat nog altijd niet gedaan. Daarom is het zaak voor hen een start-RI&E te ontwikkelen, vindt de SER.

Daarnaast zouden alle bedrijven de plicht moeten krijgen om hun RI&E en het basiscontract met de arbodienst digitaal te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Bij bedrijven die gebruikmaken van een branche-RI&E kan hun brancheorganisatie dat doen.

Strengere controle Arbeidsinspectie

Daarnaast is goede handhaving op arbeidsomstandigheden belangrijk. De SER wil dat de Arbeidsinspectie beter gaat controleren of bedrijven de arboregels naleven.

Betrokkenheid van medewerkers

Maar ook betere betrokkenheid van medewerkers bij arbeidsomstandigheden is belangrijk voor een goed arbobeleid. Met dat doel adviseert de SER dat alle or-plichtige bedrijven een Arbo- of VGWM-commissie instellen. Daarin overleggen werkgever en werknemers over veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Niet or-plichtige bedrijven moeten dit overleg met een relevante werknemersvertegenwoordiging op een andere manier organiseren.

De Arbeidsinspectie zou deze overlegverplichting moeten handhaven, luidt het SER-advies.

Bron: Arbo Online 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *