Ongewenst gedrag aanpakken met gedragscode en sancties

Bron:www.rendement.nl

Pesten heeft niet alleen ernstige gevolgen voor het slachtoffer zelf, maar ook voor de collega’s die er getuige van zijn en voor de organisatie als geheel. Een gedragscode en het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn maatregelen die passen in een anti-pestbeleid.

Pesten kan na een week al psychosomatische klachten zoals buikpijn, hoofdpijn en slapeloosheid veroorzaken. Op den duur kan het leiden tot ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid. In uitzonderlijke gevallen kan pesten leiden tot zelfmoord. Door de slechte werksfeer kan uiteindelijk een hele afdeling in een neerwaartse spiraal terecht komen: werknemers raken gedemotiveerd, de productiviteit daalt, het ziekteverzuim stijgt, net als het personeelsverloop. De werkgever loopt kans aansprakelijk gesteld te worden voor de geleden schade. Niet zelden raken gepeste werknemers hun baan kwijt.

Inspectie SZW controleert beleid ongewenst gedrag

Alle reden dus om te zorgen voor een beleid waarmee het risico van blootstelling aan ongewenst gedrag wordt aangepakt. Natuurlijk neemt de werkgever pesten op als PSA-risico (tool) in de RI&E en de maatregelen tegen ongewenst gedrag in het plan van aanpak. Daarnaast moet er een beleid zijn dat ongewenst gedrag tegengaat en dat organisatiebreed gedragen wordt. Inspectie SZW controleert of werkgevers zo’n beleid hebben. Het opstellen van een gedragscode en het aanstellen van een of meerdere vertrouwenspersonen (video) zijn eerste stappen van zo’n beleid.

Geen gedragscode zonder sanctie

Vergeet niet de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hierbij te betrekken. Zij hebben instemmingsrecht en bovendien weten zij wat er bij hun achterban leeft en of werknemers last hebben van ongewenst gedrag. In de gedragscode staan gedragsregels: hoe moeten werknemers en leidinggevenden zich gedragen? Neem ook sancties op in de gedragscode anders is het een wassen neus. Overtreding van de gedragsregels moet consequenties hebben. Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon hebben werknemers de mogelijkheid hun problemen te bespreken met een onpartijdig iemand. 

Bijlagen bij dit bericht

Aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting

Bespaar kosten door psychische klachten te voorkomen

Klachtenregeling psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Aanstellen vertrouwenspersoon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *