Dit zijn de regels voor het basiscontract arbodienstverlening

bron:Arbo-onine

Als werkgever moet je je verplicht laten ondersteunen bij arbotaken. Hoe die ondersteuning eruitziet moet vervolgens worden vastgelegd in het basiscontract arbodienstverlening. Je kunt dit op verschillende manieren regelen: met de vangnetregeling of met de maatwerkregeling. We leggen in dit artikel uit wat dit allemaal betekent.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet zijn er vijf taken waarbij je je als werkgever verplicht moet laten ondersteunen. Hoe je je daarbij laat ondersteunen moet zijn vastgelegd in het basiscontract. Allereerst is dat ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim. Daaraan gerelateerd is de toegang tot een bedrijfsarts en een open spreekuur. Ook de periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO) mag je niet zomaar zelf uitvoeren. Daarbij moet je je laten ondersteunen door een arbodienst. Datzelfde geldt voor aanstellingskeuringen, als die vanwege de functie-eisen en de omstandigheden zijn toegestaan.

Tot slot is ondersteuning verplicht bij het toetsen van de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

KENNIS MAAKT VEILIG! Download de GRATIS whitepaper over Arbo in de praktijk

De vijf taken waarbij ondersteuning verplicht is zijn:

  1. Ziekteverzuimbegeleiding en voorkomen van ziekteverzuim
  2. Toegang tot bedrijfsarts en openbaar spreekuur
  3. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO)
  4. Aanstellingskeuringen
  5. Toetsten van de RI&E

Basiscontract arbodienstverlening: minimum eisen

Hoe je je laat ondersteunen bij bovenstaande taken moet zijn vastgelegd in het basiscontract. En er is een wettelijk minimum van onderwerpen die daarin zijn geregeld. Er moet bijvoorbeeld goed omschreven staan hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad is geregeld. Ook het vrije bezoek van de werkplekken door de bedrijfsarts is er in opgenomen. Net zoals het recht op een second opinion van de werknemers. Het contract besteedt verder aandacht aan de klachtenprocedure, aan preventie en aan het melden van beroepsziekten.

Al met al regelt het basiscontract dus de professionele samenwerking tussen werkgever, werknemer en kerndeskundigen. De werkwijze en de minimumeisen worden erin vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat werknemers beter worden beschermd. Maar tegelijk dat werkgevers weten welke arbozorg en preventie ze verplicht moeten bieden.

Leestip! Zo kiest u een arbodienst die bij u past

Vangnetregeling of maatwerkregeling

De vangnetregeling mag pas gebruik worden als een maatwerkregeling niet mogelijk is

Je moet dus partijen gaan zoeken die je hiermee kunnen helpen. Daarbij heb je de mogelijkheid om één gecertificeerde arbodienst in te schakelen. Maar je kunt ook gebruik maken van verschillende diensten. Al naar gelang wat je denkt nodig te hebben in je organisatie. Dit is precies het verschil tussen de vangnetregeling en de maatwerkregeling. Maar van de vangnetregeling mag pas gebruik gemaakt worden als een maatwerkregeling niet mogelijk is.

Lees ook: Handige checklist voor het basiscontract

Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht

Het verschil tussen de regelingen zit hem dus in door wie je de ondersteuning laat uitvoeren. Sluit je een overeenkomst met één gecertificeerde arbodienst, dan maak je gebruik van de vangnetregeling. Dat mag altijd, hoe je organisatie er ook uitziet. Al moet je dat altijd overleggen met de ondernemingsraad, als je die hebt. De reden is dat de or volgens de Wet op de ondernemingsraden instemmingsrecht heeft bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het contract.

Dit zijn de boetes rondom het basiscontract

Dit zijn de boetes die van toepassing zijn op het basiscontract:

  • Geen basiscontract: 1.500 euro
  • Basiscontract niet compleet: 750 euro
  • Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken: 750 euro
  • Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: 1.500 euro
  • Attendering werknemers op open spreekuur ontbreekt: 1.500 euro

 

Maatwerk in je arbodienstverlening via de maatwerkregeling

Je kunt ook gebruikmaken van de maatwerkregeling. Zoals de term al zegt, wil je dan maatwerk in je arbodienstverlening. Je vindt het beter om voor verschillende taken verschillende organisaties in te schakelen die volgens jou beter aansluiten bij je organisatie. Je moet dan wel aan voorwaarden voldoen. Of de maatwerkregeling is in de CAO geregeld, of je regelt het zelf met de ondernemingsraad. Is er een CAO waarin dit geregeld is, of de werkgever bereikt geen overeenstemming met de ondernemingsraad over een maatwerkregeling? Dan val je automatisch terug op de vangnetregeling. Je kunt dan niet gebruikmaken van de maatwerkregeling en moet je kiezen voor één gecertificeerde arbodienst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *