Inzicht in aangepaste Bouwprocesbepalingen

bron:Bouwendnederland

In de praktijk is te vaak gebleken dat de opdrachtgever/ontwerper van een bouwwerk te weinig rekening houdt met de veiligheid en gezondheid van werknemers tijdens de bouw en het onderhoud. Daarom zijn de Bouwprocesbepalingen aangescherpt. De V&G-plannen móeten in de vernieuwde wet per project uniek zijn. De aangepaste regeling én hoe daarmee om te gaan, is door Bouwend Nederland in twee brochures samengevat: één voor de opdrachtnemer en één voor de opdrachtgever.

De brochures bieden bouwbedrijven inzicht in de verwachtingen die u in dit kader van de opdrachtgever/ontwerper mag hebben. Opdrachtgevers vinden in de brochures ondersteuning bij het voldoen aan de verplichtingen in de ontwerpfase. Deze brochure kan uiteraard ook door bouwbedrijven gebruikt worden om ermee in gesprek te komen met de opdrachtgever over de noodzakelijke aandacht voor veilig werken in deze fase van een bouwproject.

Bouwend Nederland heeft altijd ervoor gepleit om de rol bij en verantwoordelijkheid voor veiligheid van de opdrachtgever/ontwerper in het bouwproces meer te benadrukken. Het Aanbestedingsinstituut is in 2015 begonnen met het monitoren van de veiligheids- en gezondheidsplannen (V&G-plannen Ontwerpfase) in RAW-bestekken. Uit het onderzoek over het jaar 2015 – dat ook de komende jaren zal worden uitgevoerd – blijkt dat meer dan 80% van de V&G-plannen Ontwerpfase niet doelmatig zijn voor de betreffende projectactiviteiten (in 2014 lag dit percentage op iets minder dan 80%).

Met de recente aanscherping van de Bouwprocesbepalingen is een belangrijke stap gezet. De Inspectie SZW heeft aangekondigd de komende tijd de nakoming door opdrachtgevers van hun verplichtingen in deze fase van het bouwproces te zullen controleren.

Bouwend Nederland werkt op dit dossier nauw samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van zijn programma Stimuleren Verantwoord Opdrachtgeverschap.

Aanvullende informatie

Voor de brochure voor u als opdrachtnemer klik hier.
Voor de brochure voor de opdrachtgever klik hier.

Klik hier voor vergelijk bouwprocesbepalingen Nederland met België

Een gedachte over “Inzicht in aangepaste Bouwprocesbepalingen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *