Beroepspraktijk centraal bij nieuwe VCA-examens

Vanaf 1 september 2017 gelden voor alle VCA-examens nieuwe toets- en eindtermen. Hierin draait het niet langer alleen om de inhoudelijke kennis van veiligheidsrisico’s en manieren om die te beperken, maar ligt de nadruk op de toepassing van die kennis in de beroepspraktijk. Net als het huidige VCA-diploma is ook het diploma ‘nieuwe stijl’ tien jaar geldig.

Al sinds 1994 wordt de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers, beter bekend als VCA, gebruikt om vakmensen met uitvoerende taken in risicovolle omgevingen veiliger te laten werken en ongelukken te voorkomen. Toch is veilig werken nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Zo waren er volgens het Ministerie van SZW vorig jaar 2500 werkgerelateerde ongelukken, waarvan er maar liefst zeventig fataal afliepen.

Link met de praktijk

Voldoende kennis van gezond en veilig werken blijft dus belangrijk om risico’s goed te kunnen inschatten en passende maatregelen te nemen. Minstens zo belangrijk is ook de toepassing van deze kennis op de werkvloer. Daarom hebben de samenstellers van de VCA-opleidingen en -examens afgelopen jaren gewerkt aan nieuwe toets- en eindtermen, waarin nadrukkelijker de link wordt gelegd met de praktijk.

Toepassingsvragen

Dit betekent dat er tijdens de cursus meer aandacht is voor het toepassen van kennis in de werksituatie. Het betekent ook dat de VCA-examens vanaf 1 september een andere opzet krijgen: het nieuwe examen bestaat nog altijd voor een belangrijk deel uit kennisvragen, maar wordt uitgebreid met toepassingsgerichte vragen. Uit deze vragen moet blijken of cursisten hun kennis kunnen toepassen in een werksituatie.

Verschillende vraagvormen

Het nieuwe examen Basisveiligheid (B-VCA) duurt zestig minuten en telt veertig vragen. De nieuwe examens VOL-VCA en VIL-VCU tellen zeventig vragen waarvoor cursisten maximaal 75 minuten de tijd krijgen. Er wordt voortaan gebruik gemaakt van verschillende vraagvormen, van meerkeuzevragen tot vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn. Nieuw is ook dat vragen gedeeltelijk goed kunnen zijn en dus bijvoorbeeld een half of een kwart punt kunnen opleveren. De structuur van de nieuwe toets- en eindtermen ziet er als volgt uit:

  • Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden (regelgeving en veiligheidsregels, veilig werken, overleg en inspecties, preventie;
  • Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden (de werkplek, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), arbeidsmiddelen, specifieke werkzaamheden en omstandigheden);
  • Deel C: Beheersen van specifieke gevaren (gevaarlijke stoffen, elektriciteit en straling, brand en explosie;
  • Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties.

    De verschillen op een rijtje

    De nieuwe vragen zijn afgelopen periode uitgebreid getest, als extra vragen tijdens het huidige VCA-examen. Op basis daarvan heeft VCA Infra de nieuwe VCA-examens verder aangescherpt, waardoor de nieuwe toets- en eindtermen vanaf 1 september ‘live’ kunnen.

Basisveiligheid (B-VCA, het vroegere VCA-1)

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA)

Veiligheid voor interecedenten en leidinggevende (VIL-VCU)

 Oud

 Nieuw

 Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

 40 vragen, meerkeuze

 40 vragen, verschillende vormen

 70 vragen, meerkeuze

 70 vragen, verschillende vormen

70 vragen, meerkeuze

70 vragen, verschillende vraagvormen

maximaal 60 minuten

maximaal 60 minuten

maximaal 75 minuten

maximaal 75 minuten

maximaal 75 minuten

maximaal 75 minuten

geslaagd bij 28 of meer goed beantwoorde vragen

geslaagd bij minimaal 26 punten

 geslaagd bij 49 of meer goed beantwoorde vragen

geslaagd bij minimaal 45 punten

geslaagd bij 40 of meer goed beantwoorde vragen

geslaagd bij minimaal 45 punten

Nieuw VCA-examen zelf testen?

Benieuwd naar het nieuwe VCA-examen? VCA Infra stelt op zijn website een demo-set van de nieuwe, praktijkgerichte, examenvragen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VCA Nederland via customersupport@vcanederland.nl of 070 – 514 64 34.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *