De staat van eerlijk werk en arbeidsongevallen

bron:Arbo-online

De Inspectie SZW heeft twee rapporten gepubliceerd, de een over het thema eerlijk werk, de ander over ernstige arbeidsongevallen. De Inspectie constateert daarin een aantal negatieve ontwikkelingen.

De rapporten geven voor elk van de thema’s een beeld van de stand van zaken. Opvallend is dat de risico’s eerder groter dan kleiner lijken te worden, terwijl de economie het juist beter doet.

In haar Jaarverslag 2016 uitte de Inspectie SZW al haar zorgen over de ontwikkelingen rond dodelijke arbeidsongevallen en arbeidsuitbuiting. Zij benadrukte daarin dat “mensen altijd boven productie moeten gaan”.

Constructies om kosten van arbeid te verlagen

In de publicatie ‘Staat van eerlijk werk’ gaat de Inspectie in op de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er is bij een deel van de werkgevers sprake van een neiging om constructies te bedenken die de kosten van arbeid verlagen. Dit leidt tot de conclusie dat een steeds grotere groep werknemers bedreigd wordt door het risico op onderbetaling, te lange werkdagen of uitbuiting. Zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt ziet de Inspectie dat het uitgangspunt ‘werk in Nederland wordt naar Nederlandse maatstaven betaald’ onder druk staat.

> DOWNLOAD het rapport en de infographic ‘Staat van eerlijk werk. Loon naar werken?’

Verband tussen stijging arbeidsongevallen en BBP?

In de ‘Staat van ernstige arbeidsongevallen’ constateert de Inspectie dat het aantal ernstige – en soms fatale – arbeidsongevallen sinds 2015 weer toeneemt, na een licht dalende trend in de voorafgaande jaren. De vraag die de Inspectie stelt is of er een verband is tussen de stijging van het aantal te melden arbeidsongevallen en de groei van het Bruto Binnenlands Product. Mogelijk spelen ook andere ontwikkelingen mee, zoals de toegenomen flexibilisering van de arbeid en een vergrijzende beroepsbevolking. De oproep is om het belang van arbeidsveiligheid te benadrukken en om een betere veiligheidscultuur binnen bedrijven te stimuleren.

> DOWNLOAD het rapport en de infographic ‘Staat van ernstige arbeidsongevallen’

Een gedachte over “De staat van eerlijk werk en arbeidsongevallen”

 1. Inspectie SZW: toename aantal ernstige arbeidsongevallen 28-06-2017

  Volgens de Inspectie SZW groeit het aantal ernstige arbeidsongevallen sinds 2015. Tot 2015 was er sprake van een lichte daling. Een oorzaak daarvan kan liggen in de aantrekkende economie. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie.

  In 2016 lag het (gemelde) aantal slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen met 2.450 slachtoffers 14 procent hoger dan het jaar ervoor. Ook het aantal (gemelde) arbeidsongevallen met een fatale afloop groeide van 51 naar 70. Het rapport van Inspectie SZW beschrijft hoe de aantrekkende economie het aantal arbeidsongevallen kan beïnvloeden.

  Zo kan een tekort aan werknemers bij een organisatie die veel werk binnenhaalt, leiden tot werkstress, langere werktijden en het aannemen van minder gekwalificeerde werknemers. Het risico op arbeidsongevallen neemt hierdoor toe. Flexibilisering

  Een andere oorzaak staat ook in het rapport. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is mogelijk van invloed op het aantal arbeidsongevallen. De kans dat een flexwerker een arbeidsongeval krijgt, is twee keer zo groot dan bij een werknemer die in vaste dienst is bij de organisatie. Inzetten op preventie Inspectie SZW geeft aan dat er meer moet worden ingezet op preventieve maatregelen. Zo doen organisaties er goed aan de veiligheidscultuur te versterken.

  Bron: Rendement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *