De Arbo RI&E en de VGM-RI&E: dit zijn de verschillen

Bron:certificeringsadvies.nl

Iedere werkgever voert een arbobeleid. Jij ook. Of je het nu wel of niet op papier hebt staan. Wat je wel op papier moet hebben staan, is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Bij onze klanten, voornamelijk in het MKB, zijn hier vaak vragen over met betrekking tot VCA certificering. Want er bestaat een verschil tussen de RI&E verplicht door de Arbowet (Arbo RI&E) en de RI&E die gevraagd wordt vanuit de VCA norm (VGM-RI&E).

Voor iedere werkgever is deze informatie van belang, maar overweeg je VCA bedrijfscertificering, dan is dit artikel een absolute must!

In dit artikel wordt behandeld:

 • Wat een Arbo RI&E is en welke punten deze in ieder geval moet bevatten.
 • Wat een VGM-RI&E (voor VCA) is en welke eisen daar aan gesteld worden.
 • Wat de verschillen zijn.
 • Hoe om te gaan met risico’s op een projectlocatie.
 • Een voorbeeld van een Taak Risico Analyse formulier (voor VCA).

Download de informatiegids RIE

Wil je alles weten over de RI&E? Download dan geheel vrijblijvend deze handige informatiegids met daarin alle veel gestelde vragen over de RI&E beantwoordt.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Wat is een Arbo RI&E?

Een goede RI&E bevat in ieder geval de volgende punten: Een opsomming van de gevaren in het bedrijf en de beheersmaatregelen die al genomen zijn voor de risico’s. Zoals ik in het artikel verhoog de veiligheidscultuur door de RI&E al schreef, worden in een RI&E de risico’s in kaart gebracht. De naam zegt het dus al. Na het in kaart brengen, moeten deze worden geëvalueerd. Vandaar de toevoeging “Evaluatie”.

 • Een evaluatie waarin de risico’s worden ingedeeld op basis van prioriteit.
 • Een plan van aanpak met acties en maatregelen om de risico’s te beheersen.

Laat ik duidelijk zijn: de Arbo RI&E wordt geëist door de overheid in de Arbowet. De inspectie SZW (voorheen Arbeidsinpectie) controleert naleving hiervan. Deze is logischerwijs dus noodzakelijker dan de RI&E die voor VCA gevraagd wordt. Echter, voor VCA certificering kan je ook volstaan met een VGM-RI&E.

Lees ook het artikel: Is een RI&E verplicht?

Wat is een VGM-RI&E?

De VGM-RI&E is oorspronkelijk een aanvulling op de Arbo RI&E en wordt gevraagd vanuit de VCA norm.

Belangrijk: voor VCA certificering is een Arbo RI&E niet verplicht, maar zonder Arbo RI&E voldoet je niet aan de wet- en regelgeving!

VCA vraagt met betrekking tot de RI&E het volgende:

 • Welke activiteiten worden er uitgevoerd? Hier zijn risico’s aan verbonden. Bijvoorbeeld werken op hoogte.
 • Hoe wordt het werk georganiseerd?
 • Welke kennis, kunde en middelen zijn in het bedrijf aanwezig? (PBM’s)
 • Wat is al vanzelfsprekend en wat niet? (normen en waarden).
 • De RI&E moet opgesteld zijn door minimaal een Middelbaar Veiligheidskundige.

Wat is precies het verschil tussen de Arbo RI&E en de VGM-RI&E?

Een VGM-RI&E  wordt gevraagd door VCA. Deze heeft alleen betrekking op risicovolle functies. Hiervoor wordt een Taak Risico Analyse uitgevoerd. Dit houdt in dat de risico’s van de werkzaamheden worden geïnventariseerd. Bijvoorbeeld het werken op een ladder. Aan de hand daarvan worden maatregelen opgesteld.

Een voorbeeld van een een formulier voor een Taak Risico Analyse vind je verderop in het artikel. Uitgangspunt: voldoen aan de norm en wetgeving, maar zaken niet moeilijker maken dan ze zijn!

In een Taak Risico Analyse wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

 • Opsomming van risico’s en risicovolle taken.
 • Evaluatie van risico’s.
 • Kans op- en omvang van ongewenste effecten.
 • De RI&E moet betrekking hebben op de functie en werkplek.
 • De interne VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) medewerker moet betrokken zijn bij het maken van de RI&E.
 • Er moet aantoonbaar gebruik gemaakt worden van een Middelbaar Veiligheidskundige.

De Arbo RI&E wordt gevraagd door de Arbowet. Deze heeft niet zozeer betrekking op functies maar meer op bedrijfsbrede risico’s, bijvoorbeeld:

 • Zijn de nooduitgangen vrij toegankelijk?
 • Is de brandblusser gekeurd?
 • Hoe is de BHV geregeld??

De Arbo RI&E is bedrijfsbreed, de VGM-RI&E heeft alleen betrekking op risicovolle functies en moet getoetst worden.

Hoe om te gaan met risico’s op een projectlocatie?

Als je werkzaam bent in bijvoorbeeld de bouwnijverheid of schoonmaakbranche, komt het voor dat je op projectlocaties werkt. Moet je dan voor iedere projectlocatie een volledige nieuwe RI&E opstellen? In de meeste gevallen (VCA*) niet. Wil je VCA** certificeren, dan moet voor ieder project wel een V&G plan worden opgesteld.  Wat dan wel te doen?

Belangrijk is dat je in ieder geval beschikt over een basis Arbo RI&E voor jouw bedrijf. Met deze RI&E als uitgangspunt, weet je als ondernemer al goed op welke risico’s gelet moet worden. Bij het aannemen van een nieuwe opdracht wordt vervolgens gekeken naar de risico’s op de projectlocatie. Zijn deze anders dan binnen jouw eigen organisatie? Dan is het aan jou en je opdrachtgever om de juiste maatregelen te bepalen om de risico’s te beperken.

Vier mogelijkheden om de juiste maatregelen te bepalen:

 1. Onderzoek naar mogelijkheden voor het nemen van maatregelen die de bron aanpakken. Bijvoorbeeld door het ontwerp aan te passen, zodat er niet meer gelast hoeft te worden.
 2. Neem collectieve maatregelen. Bijvoorbeeld het plaatsen van een afzuiginstallatie. Zo worden alle werknemers beschermd.
 3. Neem individuele maatregelen. Doe bijvoorbeeld aan taakroulatie. Zo komt niet het volledige risico bij één persoon te liggen.
 4. Als voorgaande maatregelen niet mogelijk zijn: zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Overigens maken we van bovenstaande mogelijkheden ook vaak gebruik als het gaat om een VGM-RI&E.

Voorbeeld van een Taak Risico Analyse formulier

Voor VCA certificering is dus de VGM-RI&E vereist. Oftewel: je dient een Taak Risico Analyse uit te voeren. Bij CertificeringsAdvies Nederland vertalen we abstracte termen graag naar de praktijk. Daarom kun je gratis een voorbeeld van een Taak Risico Analyse formulier downloaden, zoals wij die zelf gebruiken. Let op, voor VCA certificering dient deze Taak Risico Analyse wel getoetst te worden door een gecertificeerde deskundige.

Een gedachte over “De Arbo RI&E en de VGM-RI&E: dit zijn de verschillen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *