Jong of onervaren op het werk heeft meer kans op een arbeidsongeval

24-9-2013

De succesvolle campagne Werkbuddies is vanaf 24 september ook beschikbaar voor de Bouw, Transport & Logistiek, Horeca en andere bedrijfstakken. Voorheen was het pakket alleen gericht op de Metaalbranche. De ervaring leerde echter dat ook andere sectoren interesse toonden in de interventie en de bijbehorende campagnematerialen. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat de meeste bedrijfsongevallen voorkomen in de Horeca en in de Bouw.

Jongeren en onervaren werknemers lopen op het werk een grotere kans op een arbeidsongeval dan oudere en ervaren collega’s. Jongeren zijn door onervarenheid en soms jeugdige onbezonnenheid relatief vaker het slachtoffer. Onervaren personeel, zoals flexwerkers en uitzendkrachten, krijgt dikwijls niet de begeleiding die nodig is om de risico’s bij het uitvoeren van het werk goed te kunnen inschatten. In 2011 overleden 9 jongeren en werden 17.000 jongeren in de leeftijdsgroep 15-24 jaar behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis, waarvan er 740 vanwege ernstig letsel in het ziekenhuis werden opgenomen.

Om die reden heeft VeiligheidNL de campagne ‘Werkbuddies’ ontwikkeld.
Jonge en onervaren nieuwkomers missen vaak tal van bruikbare ervaringen die hun oudere en ervaren collega’s wel hebben. Oudere werknemers hebben naast hun ervaring inzicht en overzicht opgebouwd. Het idee achter de campagne ‘Werkbuddies’ is om ervaren werknemers te koppelen aan onervaren nieuwe collega’s. Net als bij zeer gevaarlijke beroepen en activiteiten, zoals het duiken. Medewerkers delen als ‘werkbuddies’ elkaars kennis en ervaring uit de opleiding en de praktijk en helpen elkaar en het bedrijf ongevallen te voorkomen. Bovendien fungeert het als een blijk van waardering voor de kennis en ervaring die oudere werknemers in allerlei beroepen voorhanden hebben. Dit toont jonge werknemers dat zij ook op latere leeftijd nog steeds belangrijk zijn voor het bedrijf. En dat is duurzaam ondernemen in een tijd dat geschoold jong technisch personeel schaarser wordt op de arbeidsmarkt.

Werkbuddies kan goed naast andere initiatieven en programma's ingezet worden. Vanaf het moment dat een bedrijf Werkbuddies omarmd heeft, zullen ook andere maatregelen, zoals voorschriften en het dragen van beschermingsmiddelen, beter worden nageleefd. Andere initiatieven zullen veel beter beklijven wanneer veiligheid een blijvend onderdeel is van de bedrijfscultuur.

Het vernieuwde Werkbuddies wordt op 24 september gelanceerd tijdens het vakevent ‘Veilig Werkt Beter 2013’. Voor de snelle besteller is een gratis startpakket beschikbaar. Meer hierover en over de campagne ‘Werkbuddies’ op www.werkbuddies.nl.

Een gedachte over “Jong of onervaren op het werk heeft meer kans op een arbeidsongeval”

 1. 'Duikmaatje' op werkvloer

  Een buddie, zoals die bekend is in de duikwereld, kan veel ellende voorkomen op de werkvloer. Door een jonge werknemer te koppelen aan een ervaren kracht, kunnen ongelukken worden voorkomen.

  Jaarlijks vinden negen jongeren tot 24 jaar de dood op hun werk, zo onderzocht VeiligheidNL. Daarnaast moeten er nog eens 17.000 in een ziekenhuis worden behandeld en moeten er 740 daadwerkelijk worden opgenomen. Jongeren lopen veel meer risico’s op een ongeval dan oudere, ervaren werknemers. De meeste ongelukken vinden plaats in de bouw en horeca.

  Het lijkt zo simpel, maar veel bedrijven zijn er zelf niet opgekomen: de werkbuddie. Een ervaren kracht wordt gekoppeld aan een vast maatje die net komt kijken. Heuse posters en een campagne moeten de werkgevers op dit idee brengen. „Soms zijn oplossingen simpel, maar zien mensen die niet”, zegt Monique Ligtvoet van VeiligheidNL.

  De campagne is begonnen in de metaalindustrie, maar wordt nu uitgebreid naar andere bedrijfstakken. „In de duikwereld is het heel normaal dat er voor de veiligheid een ervaren duiker mee naar beneden gaat. Op de werkvloer zou dat ook moeten”, zegt Ligtvoet. „De buddies kunnen samen een lijst opstellen van de gevaren. En het is echt een wisselwerking. Jongeren hebben soms op school dingen geleerd, die de oudere werknemers niet weten. Of het zijn flexwerkers die uit een ander bedrijf komen en daar weer handige tips hebben opgedaan. De werkbuddies zijn twee collega’s die als vaste maatjes aan elkaar worden verbonden, op elkaar letten en van elkaar leren. Het is een combinatie van routine en scholing.”

  Oudere werknemers beschikken over ervaring en kennen de geheimen en valkuilen van het bedrijf, maar werken wel weer vaak volgens eigen inzichten. De nieuwkomer heeft door zijn opleiding vaak up-to-date kennis. Bovendien anticiperen zij weer sneller op nieuwe digitale ontwikkelingen en hebben ze geleerd volgens de nieuwste veiligheidsvoorschriften te werken. Op die manier vullen de buddies elkaar dus aan.

  Een bijkomend voordeel is het volgens VeiligheidNL dat de oudere personeelsleden weer het gevoel krijgen nog altijd belangrijk te zijn binnen het bedrijf.

  overgenomen uit Spits 30 sept. 2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *