Vorig jaar 54 dodelijke arbeidsongevallen

bron:schildersblad


Bedrijven kunnen nog steeds veel verbeteren waar het gaat om het voorkomen van arbeidsongevallen. Dat concludeert de Inspectie SZW in de net verschenen ‘Monitor arbeidsongevallen 2020’. Zo gebeurden er veel ladderongevallen.

Vorig jaar zijn 3.655 arbeidsongevallen bij de InspectieSZW gemeld. 54 mensen overleden als gevolg van een ongeval tijdens het werk.

Er vonden relatief veel ongevallen plaats in kleine bedrijven en in de sectoren bouw, industrie, landbouw, bosbouw, afvalverwerking en visserij.

Niet alleen werd er relatief vaak gewerkt op een ladder terwijl dit niet de bedoeling was, ook werd de ladder vaak niet veilig gebruikt. Ook ontbrak regelmatig de randbeveiliging.

Bij ladderongevallen valt de helf van de slachtoffers terwijl hij/zij de ladder beklimt of afdaalt. De andere helf was op hoogte aan het werk. Dat is opvallend, aangezien een ladder alleen gebruikt mag worden als werkplek als er geen veiliger arbeidsmiddel gebruikt kan worden, zoals een steiger of hoogwerker.

Belangrijke oorzaken van het vallen van een ladder zijn het verliezen van de balans of het ontbreken van voldoende maatregelen. Zo was de ladder in veel gevallen niet goed beveiligd tegen wegschuiven of inklappen of was de ladder niet goed neergezet.

Slachtoffers die vallen van een dak, vloer of platform, lopen vaak ernstiger letsel op dan slachtofers die van een ladder vallen. Vaak vallen zij van 2,5 meter of hoger. In een kwart van de bijna 100 ongevallen heef dit geleid tot blijvend letsel bij het slachtoffer. Vaak verloor het slachtoffer de balans bij het uitvoeren van een activiteit, gleed uit of struikelde.

Inspecteurs stelden in bijna de helft van de zaken waar iemand van een ladder of van een dak, vloer of platform viel een overtreding vast waarvoor een boete is opgelegd. Meestal werd de ladder niet gebruikt waarvoor die is bedoeld of stond deze niet stabiel.

Volgens Inspectie SZW begint risicobeperking van ongevallen bij een goede inventarisatie van de gevaren op de werkvloer en een plan van aanpak om die te beperken of te vermijden: de zogenoemde Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Lees hier de Monitor arbeidsongevallen 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *