Verkeersorganisaties onthutst over gordellaksheid: ’Onvoorstelbaar’

Bron: DeTelegraaf.nl, door Alexander Bakkeren Gijsbert Termaat

Den Haag – Veilig Verkeer Nederland is onthutst dat weggebruikers in groten getale zonder veiligheidsgordel rondrijden. Ondanks campagnes en waarschuwingen lappen bestuurders de verplichting aan hun laars en zitten zij onbeschermd achter het stuur. „Ik ben werkelijk verbijsterd en begrijp hier echt niets van”, reageert Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN). „Het is toch onvoorstelbaar dat je je leven kunt redden door het dragen van een gordel maar het vervolgens moedwillig niet doet. Het is de eerste handeling die je uitvoert wanneer je plaatsneemt achter het stuur.”

Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar dodelijke ongevallen op rijkswegen in ons land – en uit boetecijfers – blijkt dat een kwart van de bestuurders die omkwamen geen gordel droeg tijdens het fatale incident.

Gordelverklikker

„We hebben 63 dodelijke ongevallen geanalyseerd en maar liefst achttien slachtoffers hadden hun veiligheidsriem niet om. Een aantal van hen had zelfs bewust de gordelverklikker omzeild door de gordel van de passagiersstoel vast te klikken of hun eigen band achterlangs vast te maken”, zegt Patrick Rugebregt van de SWOV. „Daarmee werd het irritante en doordringende waarschuwingsgeluid het zwijgen opgelegd.”

„Wat bezielt mensen om dit niet te doen en het leven van jezelf en dat van medepassagiers in de waagschaal te stellen en ellende uit te storten over de nabestaanden”,

vraagt Stomphorst zich af. „Wat zou de motivatie van deze mensen zijn geweest om het verplichte gebruik van de autogordel te negeren. Dit is slechts te betitelen als ontoelaatbaar en egoïstisch gedrag!”

VVN stelt dat de tijd van campagnevoeren met slogans als ’Autogordels Altijd’ en ’In de gordels of in de kreukels’ eigenlijk voorbij is. „We dachten dat dit wel doorgedrongen was bij iedereen, maar nu we met deze cijfers geconfronteerd worden, mag je je afvragen of het niet weer tijd wordt voor actie”, aldus de zegsman.

De eerste vier maanden van dit jaar werden alleen al 15.081 automobilisten door de politie bekeurd wegens het niet dragen van een gordel en als die trend zich doorzet, komt het aantal op ruim 45.000 bonnen. Dat zijn er fors meer dan in 2018, toen de teller over een heel jaar op 34.236 uitkwam.

’Geen vrije keuze’

„Het is geen vrije keuze om je veiligheidsgordel wel of niet te dragen, het is verplicht voor iedereen die in de auto stapt. Dit onderzoek laat ondubbelzinnig zien hoe onverantwoord het is je gordel niet om te doen. Je brengt er jezelf mee in levensgevaar”

reageert minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Uit het SWOV-onderzoek blijkt dat de meeste verkeersdoden op rijkswegen vallen bij ongelukken waarbij een obstakel zoals een boom of geleiderail in de berm geraakt wordt. Ook kop-staartbotsingen, waarbij een voertuig vaak zonder te remmen op volle snelheid inrijdt op een file, zijn belangrijke doodsoorzaken, gevolgd door frontale aanrijdingen.

„We hebben alle dodelijke incidenten uitgebreid geanalyseerd om te kijken of er vanuit de wegbeheerder maatregelen genomen kunnen worden om het aantal slachtoffers terug te dringen”, zegt Rugebregt.

De meeste ongelukken ontstaan door afleiding, alcoholgebruik, te hard rijden en in slaap vallen. „Dat laatste kan vooral bij (vrachtwagen)chauffeurs een rol spelen die op cruisecontrol rijden”, weet Rugebregt, die zegt dat technische hulpmiddelen in een auto veel ongevallen kunnen voorkomen.

Op basis van de ongevalsgegevens heeft de SWOV een aantal kansrijke maatregelen opgesteld. Rugebregt: „Denk daarbij aan verkeerssignalering bij filegevoelige locaties. Vooral daar waar het zicht beperkt is op de ’filestaart’ door een viaduct of boog. Maar voorzie ook gevaarlijke bermen van een ruime obstakelvrije zone.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *