“Je bent jong en je wilt wat”… maar geen ongeluk, mag ik hopen?

Bron:www.disc.eu

We hebben al eens in een blog geschreven dat het aantal ongevallen op de werkvloer de afgelopen jaren is toegenomen. Als we bijvoorbeeld naar cijfers kijken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dan zie je in twee jaar tijd een procentuele toename van het aantal arbeidsongevallen. Dit is namelijk gestegen van 1,4% naar 1,6%, voor ongevallen met één dag verzuim of langer.

Op zich is dit geen breaking news, maar wat wel erg opvallend is, is dat jonge mensen vaak betrokken zijn bij deze ongevallen. Hier een verdeling naar leeftijd.

De vier W’s

In het werkveld van arbeidsomstandigheden management wordt de 4W-strategie regelmatig genoemd. Deze gaat uit van WENSEN –  WILLEN – WETEN – WAARMAKEN.

WENSEN: Dit is een collectief doel dat zowel de maatschappij als werkgevers al jaren nastreven. Dit is vastgelegd in wetten, beleidsverklaringen, etc. – dit is dus wel in orde.

WILLEN: Dit is een universeel persoonlijk doel. Want er is geen mens dat zichzelf tot doel stelt ziek te worden of een ongeval te krijgen… Ook dit zit wel goed.

WETEN: In onze huidige samenleving is dit best goed voor elkaar. Vanaf onze jeugd wordt ons algemene (veiligheids)kennis/ moraal bijgebracht en aansluitend in je arbeidsleven wordt hieraan met betrekking tot veiligheid nog meer gedaan. Denk maar eens aan de alom bekende VCA, toolbox meeting, Last Minute Risk Analysis (LMRA) enzovoort.   

Gedrag

Tja… dan blijft WAARMAKEN over… en daar zit de uitdaging, want WAARMAKEN = GEDRAG en ga dat maar eens veranderen. Hierover zijn boeken vol geschreven, dus dat gaan we nu niet doen. Maar misschien is het wel interessant om dit op de doelgroep ‘jeugd’ te projecteren. Wat weten we van jeugdgedrag vergeleken met gedrag van ouderen? We pakken er een drietal bekende eigenschappen uit:

Overigens is dit gedrag volledig normaal. Als we jong zijn, kunnen we ons biologisch gezien namelijk meer risicovol gedrag permitteren. We zijn tenslotte sterker/sneller, minder breekbaar en hebben een groter herstellend vermogen. Dus evolutionair is dit in ons hoofd ook zo geprogrammeerd. Bovendien willen we ook nog een ‘goede plek’ verwerven in de sociale groep of bij de andere sekse. En dan is een stoere/risicovolle houding al duizenden jaren een goed werkend instrument.

Voorkomen

Het zou flauw zijn om te zeggen: “Voorkomen?… Dat gaat vanzelf, iedereen wordt toch automatisch ouder.” Gaat het immers ‘echt goed mis’, dan word je misschien niet ‘ouder’. 

Ons advies is: sluit aan bij wat er op een sportveld gebeurt. Hier lopen dezelfde jonge mensen rond met dezelfde gedragingen, alleen hier staan ze onder leiding van een coach. Deze legt ze niet alleen de spelregels uit, maar hij herhaalt deze afspraken, al naar gelang de individuele speler dat nodig heeft. De ene keer doet hij dit met een compliment (promotie), de andere keer met een gele kaart.

In het bedrijfsleven zijn hier de V&G-coaches of operationeel veiligheidskundigen (OVK) de aangewezen personen voor. Deze komen vaak zelf ‘van de werkvloer’, hebben goede sociale vaardigheden en kunnen door hun constante aanwezigheid op de werkvloer een band opbouwen met de doelgroep. Overigens werkt deze aanpak natuurlijk ook gewoon bij ouderen.

Disc heeft de juiste mensen om bedrijven en/of projectorganisaties te helpen om de veiligheid op de werkvloer te borgen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *