Toename aantal arbeidsongevallen in de periode 2015-2019

Bron: egineersonline.nl

Het aantal meldingen over ernstige arbeidsongevallen in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Dit is een van de belangrijkste conclusies van de ‘Monitor arbeidsongevallen en klachten arbeidsomstandigheden’ die in mei 2020 is gepubliceerd.

Een aantal belangrijke conclusies:
  • In 2019 ontving de Inspectie SZW in totaal 4.474 meldingen van arbeidsongevallen, 4 procent meer dan in 2018 en ruim 22 procent meer dan in 2015, toen 3.651 meldingen over ernstige ongevallen binnenkwamen.
  • De top 5-risicosectoren waar de meeste slachtoffers vielen is in de afgelopen jaren ongewijzigd gebleven. De sectoren bouw, afvalbeheer, landbouw/bosbouw en visserij, industrie en vervoer en opslag staan steevast in de top 5. 
  • Bij bedrijven met minder dan tien werknemers vielen tussen 2015 en 2019 gemiddeld genomen de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen.
  • Net als in voorgaande jaren springen de ongevalstypen ‘contact met een bewegend object’, ‘vallen (niet van hoogte)’, ‘contact met de bewegende delen van een machine’ en ‘val van hoogte’ er het meest uit. In meer dan driekwart van de door de Inspectie SZW afgeronde ongevalsonderzoeken met een aanvullende vragenlijst worden deze ongevalstypen genoemd.

Ga voor het downloaden van de Monitor naar: https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2020/05/14/monitor-arbeidsongevallen-en-klachten-arbeidsomstandigheden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *