Verbod op werken in de hoogte met heftruck

Met ingang van 1 juli 2020 is de wet gewijzigd voor het gebruik van een werkbak aan een heftruck op hoogte: de uitzondering die opgenomen was in artikel 7.23d van het Arbobesluit is geschrapt. Concreet betekent dit dat het niet meer is toegestaan dat personen de werkbak, die gekoppeld is aan een heftruck, gebruiken voor het werken op hoogte.

Is er nog een uitzondering?
Het is dus in beginsel verboden om personen te vervoeren met een hijs- of hefwerktuig dat uitsluitend is gemaakt voor goederenvervoer. Dit geldt voor heftrucks en soortgelijke machines die de fabrikant heeft gemaakt voor goederenvervoer. Dit omdat de veiligheidsvoorzieningen voor personenvervoer, die productregelgeving voor dergelijke werktuigen (machines) vereist, niet aanwezig zijn.

Let op. Dit verbod geldt dus niet voor een hijs- of hefwerktuig dat volgens machinerichtlijn 2006/42/EG (warenwetsbesluit machines) bestemd en ingericht is voor personenvervoer. Of dit aan de orde is, staat in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. De gebruiksaanwijzing van de vorkheftruck vermeldt uitsluitsel waar de fabrikant deze voor heeft bestemd en ingericht. En dat is voor een vorkheftruck voor goederenvervoer!

Hoe zit het nu met een verreiker in combinatie met een werkbak?
Een werkbak aan een verreiker, voorzien van een samenbouwverklaring, mag nog wel worden gebruikt. Samenstel van werkbak en verreiker moet wel gekeurd en voorzien zijn van de juiste documenten. Het geheel moet voldoen aan de eisen uit de Machinerichtlijn (2006/42/EG), CE markering.

Bron: Stigas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *