Schrik je geen ongeluk; weet waar het misgaat!

Dagelijks vinden er honderden arbeidsongevallen plaats. Een schokkend aantal? Waarschijnlijk is het slechts het topje van de ijsberg, want niet alle ongelukken worden gemeld.

Jaarlijks krijgen ongeveer 230.000 mensen een ongeluk op het werk. Dat zijn ruim 600 slachtoffers per dag. Een derde van de mensen kan door het ongeluk (tijdelijk) niet meer werken. Circa 70-80 ongevallen hebben een dodelijke afloop: dat zijn bijna twee doden per week. Uit onderzoek weten we waar het meestal misgaat en wat de oorzaken zijn. RIVM helpt de overheid en werkgevers om risico’s op ongevallen te verkleinen en zo de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Het RIVM heeft een database – de Storybuilder – met een schat aan informatie over ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Analyse van de gegevens laat zien dat ongevallen vaak dezelfde soort oorzaken hebben. Met behulp van de informatie en hulpmiddelen van het RIVM kunnen werkgevers oorzaken van veelvoorkomende ernstige ongelukken achterhalen en ze gebruiken om maatregelen te treffen die ook echt werken. Zo kunnen ze de veiligheid op de werkvloer vergroten. De informatie in Storybuilder is gebaseerd op ongevallen die aan de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) zijn gemeld en door hen zijn onderzocht. De database bevat op dit moment informatie over circa 25.000 ongevallen uit de periode 1998 tot en met 2009 en 2012.

Factsheets
Naast de database met informatie heeft RIVM ook diverse factsheets beschikbaar met specifieke analyses over ongevallen. De factsheets laten zien hoeveel ongevallen gebeuren, hoe ernstig ze zijn en wat de belangrijkste oorzaken ervan zijn. Bovendien geeft RIVM aandachtspunten die kunnen helpen bij het nemen van effectieve maatregelen om ongevallen te voorkomen.

Er zijn factsheets over verschillende soorten ongevallen zoals aanrijdingen, beknellingen en ongelukken met machines. Daarnaast zijn er factsheets over ongelukken in specifieke sectoren (zoals de bouw-, metaal of transportsector) of met specifieke groepen, zoals jongeren in de metaalsector. En tot slot zijn factsheets over ongevallen met bepaalde machines en gereedschappen – bijvoorbeeld heftrucks of bewerkingsmachines – en ongevallen bij bepaalde activiteiten en processen, zoals werkzaamheden aan het spoor of onderhoud aan gebouwen.

Meer informatie:

www.rivm.nl/veiligwerken

www.rivm.nl/storybuilder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *