Veiligheid praktijklokalen VMBO en MBO vaak niet in orde

Bij controles door de Inspectie SZW op scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die bij eerdere inspecties slecht presteerden, blijkt de veiligheid bij het leren werken met machines in 64% van de gevallen nog steeds niet in orde. Het ging daarbij om 68 van de 107 geïnspecteerde schoollocaties.

De Inspectie SZW heeft in 2009, 2010 en 2012/2013 inspecties uitgevoerd in praktijklokalen van scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast heeft de Inspectie van 2005 t/m 2010 195 meldingplichtige ongevallen onderzocht. De meeste overtredingen hadden te maken met onveilige arbeidsmiddelen. Daarnaast waren sommige praktijklokalen onvoldoende veilig ingericht of werden de leerlingen en docenten blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. In verband met de overtredingen zijn stilleggingen opgelegd en boeterapporten opgesteld.

Onveilige arbeidsmiddelen

Van de in totaal 208 overtredingen hadden 142 overtredingen (72%) te maken met onvoldoende afscherming van bewegende delen van machines of het volledig ontbreken van veiligheidsvoorzieningen. Vooral de gevaren van beknelling door bewegende delen bleken veel scholen nog steeds te onderschatten. Bij 16 schoollocaties (8% van de overtredingen) was de veiligheid rond de machines onvoldoende doordat de arbeidsplaats niet veilig was ingericht, machines niet waren geaard of beveiligd of er valgevaar was door het ontbreken van hekwerken.

Bij 33 van de overtredingen (16%) was er sprake van blootstelling aan gevaarlijke stoffen door het ontbreken of niet aangesloten zijn van afzuiginstallaties bij houtbewerkingmachines en soldeertafels.

Conclusies en vervolg

Ondanks herhaalde inspecties bij en het steviger aanpakken van deze scholen wordt er nog steeds onvoldoende veilig gewerkt in de praktijklokalen. Dit is zorgwekkend. Om tot een verdere verbetering van een veilige leer/werk omgeving te komen voert de Inspectie SZW dit jaar bij de 68 slecht presterende scholen dan ook opnieuw inspecties uit. Bij constatering van eenzelfde of soortgelijke overtreding zullen er direct boetes worden opgelegd. Bij herhaaldelijk in gebreke blijven kunnen de gevaarlijke activiteiten gedurende een langere periode worden stilgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *