NMT publiceert handreiking voor het toepassen van de RIVM-richtlijnen

Bron: Maritimetechnology

NMT heeft een handreiking voor haar leden gepubliceerd voor het toepassen van de RIVM-richtlijnen tegen het coronavirus. Deze handreiking is speciaal ontwikkeld voor het werken in de maritieme maakindustrie. Enkele weken geleden maakte minister Wiebes bekend dat alle sectoren een coronaprotocol moeten hebben om te mogen (blijven) werken. Dit plan moest sector breed zijn zodat er duidelijkheid en eenheid is in de aanpak. Inmiddels is het coronaprotocol van benaming gewijzigd en is het een coronahandreiking geworden. Het document ‘veilig en voortvarend doorwerken in de maritieme maakindustrie’ biedt zowel maritieme toeleveranciers als werven inzicht in de richtlijnen en hoe deze toe te passen in onze industrie.

Waarom nu dit document?

NMT-leden hebben vaak al hun eigen maatregelen genomen om veilig te kunnen werken. Dat is goed en dat heeft er voor gezorgd dat er de afgelopen periode in onze sector in vrijwel alle gevallen is doorgewerkt. Deze handreiking is een verzoek (eerder nog een eis) vanuit de overheid. Een sectorbrede handreiking is lastig op te stellen omdat eerst duidelijk moet zijn waar het aan moet voldoen. Dit heeft even geduurd en op dit moment verschijnen er dan ook voor allerlei sectoren dergelijke documenten. Verder is er afstemming nodig tussen verschillende overheden en met andere sectoren om te zorgen dat er zoveel mogelijk eenheid is.

Wat staat er in het document?

Het document is opgesteld met behulp van verschillende leden en biedt, naast algemene zaken, inzicht in ‘best practices’ van hoe er in de sector met de uitwerking van de richtlijnen wordt omgegaan. Waarschijnlijk komt er veel overeen met hoe er nu bij NMT-leden wordt gewerkt. Wij merken dat er bij de leden behoefte is aan inzicht hoe de rest van de sector het aanpakt. Naast een aantal algemene zaken zoals de RIVM richtlijnen, werken op kantoor en reizen en vervoer wordt er vooral ook aandacht besteed aan specifieke zaken voor onze industrie: werken aan boord van een schip, omgaan met (buitenlandse) bemanning, werken met onderaannemers en buitenlandse dienstreizen. Ook is er een deel wat ingaat op toezicht en handhaving.

Het is niet nodig om bestaande maatregelen aan te passen aan dit document. De handreiking moet worden gezien als een voorbeeld van hoe zaken kunnen worden aangepakt. Het is bovenal belangrijk dat bedrijven goed naar hun specifieke situatie kijken en daar de maatregelen op aanpassen. Deze handreiking kan daarbij helpen.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Het is belangrijk dat bedrijven en instellingen in hun RI&E de door corona veroorzaakte risico’s onderkennen en een plan van aanpak hebben om deze risico’s te minimaliseren. De NMT coronahandreiking heeft geen juridische status binnen de Arbowetgeving en ontslaat niet van de verplichting voor ieder bedrijf of instelling om een actuele Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) te hebben. Het is dus zaak om de coronarisico’s in de RI&E op te nemen.

Handreiking voor het toepassen van de RIVM richtlijnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *