Verplicht: Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

bron: VACO.nl

Alle machines, apparaten en gereedschappen moeten een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing hebben. VACO adviseert
de belangrijkste tips op een A4 te vermelden.
Het lijkt logisch dat alle machines, apparaten en gereedschappen een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing moeten hebben. Dat is het ook, want iedere ondernemer wil dat zijn personeel veilig en efficiënt werkt. Een ander argument: de Inspectie SZW kan forse boetes uitdelen als de Nederlandstalige gebruiksaanwijzing ontbreekt.

VACO helpt

We maken het zo laagdrempelig mogelijk in vier eenvoudige stappen:

  1. Leg uw medewerkers stap voor stap uit hoe het nieuwe apparaat,de machine of het gereedschapwerkt. Dit geldt ook voor eventuele gebruikte apparatuur die u heeft aangeschaft.
  2. Deze uitleg geeft u uiteraard ook tijdens het inwerken van nieuwe medewerkers, inclusief tijdelijke krachten en stagiaires.
  3. Leg meteen vast wie de instructie voor welke medewerkers en machines heeft verzorgd en wanneer.
  4. Leg uit waar (in elke vestiging!) de Nederlandstalige gebruiksaanwijzing ligt. Heeft u intranet? De gebruiksaanwijzing kan ook via intranet aan de medewerkers beschikbaar worden gesteld.

Advies: praktische samenvatting

Een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing is, naast verplicht, een nuttig
naslagwerk. De praktijk leert echter dat grote documenten allesbehalve
uitnodigen om te lezen. Voor het beantwoorden van de meeste machine-specifieke vragen biedt een samenvatting van de belangrijkste tips op A4-formaat het meeste voordeel. Niet als vervanging van de complete gebruiksaanwijzing, maar als praktische en nuttige aanvulling.
Vraag uw leverancier of ze een korte instructiekaart hebben. Zo niet, maak dan uw eigen exemplaar en hang die (geplastificeerd) bij de machine op.

MEER INFORMATIE

  • Dossier Veilig en gezond werken: VACO.nl,thema ‘Goed werkgeverschap’
  • Arbocatalogus: www.bandenenwielen-arbocatalogus.nl
  • Branche-specifieke informatie, bewaarmappen,instructieborden en stickers (veelalgratis voor leden): VACO.nl/webshop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *