Wat als jij de werkcultuur als onveilig ervaart?

Bron: Unie.nl

Binnen iedere organisatie heerst een bepaalde cultuur. Dat is fijn als deze goed bij je past. Maar soms kun je bewust of onbewust last krijgen van de bedrijfscultuur: denk aan pesten, buitensluiten of een vervelende machtsverhouding. Als dit voor jou geldt, dan kun je daar misschien iets aan doen. Hopelijk helpen onderstaande tips daarbij.

Wat is een bedrijfscultuur?

Ieder bedrijf heeft een eigen cultuur: het geheel aan normen, waarden en gedragsuitingen binnen de organisatie en bij collega’s. Deze cultuur komt in ieder onderdeel van het bedrijf terug, bijvoorbeeld in de onderlinge communicatie. Er zijn verschillende factoren die deze cultuur beïnvloeden: denk aan de sector, de organisatiestructuur en bedrijfsvoering, het personeel en de manier van leidinggeven.

Voordat je ergens gaat werken, is het moeilijk inschatten of de cultuur bij je past. Daar kom je vaak pas later achter. Het kan blijken dat het leuke, spontane bedrijf waar je dacht te werken heel anders is. Dat er bijvoorbeeld een angstcultuur heerst, vervelende grappen worden gemaakt of zelfs grensoverschrijdend gedrag wordt vertoond. Hierdoor kun jij je onveilig voelen op de werkvloer. Dit leidt tot een lastige situatie, waarin jij niet met plezier en vertrouwen naar je werk kunt. Volgens de Arbowet is je werkgever verplicht om jou te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Dit betekent dat hij beleid moet opstellen en daadwerkelijk moet uitvoeren om jou een veilige werkomgeving te bieden. Ook moet je werkgever een eventuele klacht serieus nemen en proberen hier iets aan te doen.

Wat kun je doen bij een onveilige bedrijfscultuur?

1. Houd bij wat er speelt en ga in gesprek met iemand

Noteer voor jezelf wat er op welk moment speelt. En zet daarbij je ervaringen voor jezelf in een overzicht.  Je kunt over de situatie praten met degene die jou een onveilig gevoel geeft. Ook kun je hierover een gesprek aangaan met je leidinggevende, met HR, iemand van de ondernemingsraad of een collega die je vertrouwt. Maar vaak is dit een grote en moeilijke stap. Daarom kun je bij veel bedrijven ook terecht bij een interne of externe vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld met een melding of klacht over ongewenst gedrag. Deze kan jou goed opvangen en samen met jou kijken wat je mogelijkheden zijn en welke weg je het beste kunt bewandelen. Ook kan een vertrouwenspersoon je doorverwijzen naar hulpverlenende instanties, zoals een mediator. Een vertrouwenspersoon kan ook tips geven hoe je het gesprek met je werkgever start.

2. Schakel de bedrijfsarts in

Voel je je echt ziek door wat er binnen het bedrijf gebeurt, dan kun je ook naar de bedrijfsarts gaan. Deze beoordeelt je medische situatie, maar kan jou en je werkgever ook adviseren over wat er nodig is om weer gezond en prettig aan het werk te gaan. Voordat je je echt ziek moet melden, kun je ook preventief aankloppen bij de bedrijfsarts.

3. Dien een klacht in

Bij grote bedrijven is er vaak een klachtenprocedure. Gebruik deze om een klacht in te dienen bij een speciale commissie, die met je gaat kijken of je klacht gegrond is en hoe je werkgever deze moet oplossen.

4. Doe een melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

Lost je werkgever de klacht niet op? Dan kun jij je klacht ook melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de wet houden.

Heb je advies nodig

Voel je je onveilig op je werk? Neem dan gerust contact met ons op, ook als je geen lid bent. Samen kijken we uitgebreid naar je situatie en onderzoeken we wat voor jou de beste vervolgstap is: van een gesprek met je werkgever tot het zoeken naar een andere baan – waar we je natuurlijk ook bij helpen. Ons Service Center is elke werkdag van 8.00 tot 18.00 uur bereikbaar via sc@unie.nl en 0345 851 963.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *