Is toetsing van de RI&E verplicht als er geen branche-RI&E-instrument is?

Bron:www.rendement.nl

Voor ons is er geen erkend branche-RI&E-instrument, maar we hebben minder dan 25 werknemers. Hoeven we de RI&E dan niet te laten toetsen?

Dat hangt onder meer af van de grootte van uw organisatie. Toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is niet verplicht voor organisaties waar ten hoogste 25 werknemers werken en die voor het opstellen van de RI&E gebruikmaken van een erkend branche-RI&E-instrument. Organisaties in een branche waarvoor geen erkende branche-RI&E-instrumenten bestaan, kunnen gebruikmaken van een speciale regeling mét bijbehorende standaard branche-checklist.

Gratis Checklist Gezondheidsrisico’s

Laat uw organisatie voor niet meer dan veertig uur per week arbeid verrichten (door één of meer werknemers samen), dan kunt u de gratis Checklist Gezondheidsrisico’s gebruiken. Let op: het gaat niet om gemiddeld veertig uur per week over een heel jaar genomen. Als u rond Kerst een enorme piek heeft in werkzaamheden en dus meer dan veertig uur arbeid in een week laat verrichten, moet u de RI&E wel laten toetsen. Uiteraard kan een werkgever met maximaal 25 werknemers waarvan de branche geen erkend RI&E-instrument heeft, de Checklist Gezondheidsrisico’s ook gebruiken. Die kunt u digitaal invullen via de website van het Steunpunt RI&E: rie.nl. Met een branche-RI&E-instrument kan deze werkgever wel een RI&E maken, maar hij moet deze nog wel laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *