Moet de inlener de volledige RI&E aan het uitzendbureau sturen?

Bron:www.rendement.nl

Moet de werkgever als inlener de volledige risico-inventarisatie en -evaluatie aan het uitzendbureau sturen?

De werkgever die een uitzendkracht inhuurt via een uitzendbureau draagt de verantwoordelijkheid voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Raakt de uitzendkracht betrokken bij een arbeidsongeval, dan is de inlener (de werkgever) aanprakelijk. Voor de Arbowet zijn uitzendkrachten gelijk aan eigen werknemers als het gaat om gezondheid en veiligheid.

Blootstelling

Het inlenende bedrijf moet de uitzendkracht informeren over de risico’s van het werk en de veiligheidsmaatregelen. Denk aan risico’s van werken op hoogte, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en instructies over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De werkgever is dan ook verplicht om het uitzendbureau tijdig een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) toe te sturen, dus voordat de uitzendkracht in de betreffende organisatie aan het werk gaat. Dat hoeft niet de volledige RI&E te zijn, maar mag een onderdeel zijn. Dit is geregeld in artikel 5, lid 5 van de Arbowet: de werkgever kan volstaan met het voor de betreffende arbeidsplaats relevante uit de RI&E. Vooral bij grote bedrijven kan de RI&E een omvangrijk document zijn. Ook kan er concurrentiegevoelige informatie in staan en informatie over specifieke productieprocessen die werkgevers niet willen delen. Vandaar dat de wet deze beperking kent.

Voor meer informatie klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *