BEBOETTE Inspectie SZW bedrijven jarenlang te zwaar ??

Bron: BNR

De Inspectie SZW deelt al jaren op grote schaal onterechte boetes uit aan bedrijven. Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van eigen onderzoek. Uit jaarverslagen van 2019 blijkt dat de arbeidsinspectie maar liefst 15 procent van de geïnde boetes na tussenkomst van de rechter moet terugbetalen aan de ondernemer.

Het kost de ondernemers veel geld, zegt FD-journalist Pim Brasser. ‘En het werkelijke percentage ligt waarschijnlijk nog veel hoger. Een bedrijfsongeval kan gewoon een fout zijn van een werknemer, terwijl de werkgever toch een boete krijgt van tienduizend euro. Advocaten zeggen dat de inspectie ervan uitgaat dat bedrijven bij voorbaat frauderen. Vaak heb je een ondernemer om de urenregistratie exact bij te houden en als je dat op papier hebt, krijg je een enorme boete.’

Het fraudebeleid werd in 2013 ingezet met het idee om oneerlijke concurrentie en fraude tegen te gaan, zegt Brasser. Maar terwijl een ongeluk in een klein hoekje zit, krijgen ondernemers de hoogst mogelijke boetes. ‘Je moet denken aan bouwbedrijven, maar in principe ook aan arbeidsongevallen en illegale arbeid.’

Oswald Jansen, advocaat en specialist in het boeterecht, vermoedt dat de arbeidsinspectie de instructie en het beleid heeft om boetes die aanvankelijk werden vastgesteld zolang mogelijk vast te houden. ‘Ze wachten bij wijze van spreken de procedure bij de Raad van State af om te horen te krijgen wat de ondernemer al wist: dat die boete te hoog is. Er zijn ook ondernemingen waarbij de boete terecht wordt opgelegd, maar ondernemingen moeten eerst allerlei kostbare procedures doorlopen.’

Het komt ook betrekkelijk vaak voor dat ondernemers de onterechte boete maar voor lief nemen, zegt Jansen, vaak omdat het aanvechten van de boete ook al gauw kunnen oplopen. ‘Ook accountants vertellen tegen hun cliënten dat het heel erg duur is om die procedure aan te vechten. Het is dezelfde gedachte als bij de kinderopvangtoeslagen-affaire: ‘We zien iets wat niet goed is en we horen wel van u of we ongelijk hebben. We gaan door tot we bij de rechter ongelijk krijgen.’

3 gedachten over “BEBOETTE Inspectie SZW bedrijven jarenlang te zwaar ??”

 1. ‘Boetebeleid Inspectie SZW pakt vaak onrechtvaardig uit’

  Bron:MKB.nl
  De Inspectie SZW moet niet boetes vooropstellen maar het verbeteren van de werkwijze in bedrijven. Dat zegt MKB-Nederland in reactie op berichten in de media dat de inspectie de afgelopen jaren onterechte en te hoge boetes heeft gegeven aan vooral ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. ‘Het huidige boetebeleid pakt vaak onrechtvaardig uit,’ vindt de ondernemersorganisatie, die blij is dat het CDA dinsdag in de Tweede Kamer kritische vragen hierover heeft gesteld aan de staatssecretaris van SZW.

  Fraudeaanpak
  In 2013 heeft de inspectie de fraudeaanpak verhard, met meer en hogere boetes tot gevolg. Uit het jaarverslag over 2019, waarover het FD bericht, blijkt dat ongeveer 15 procent van de boetes na bezwaar helemaal of deels moest worden terugbetaald. Veel ondernemers zien af van het maken van bezwaar vanwege de langdurige procedure en de administratieve lasten die daarmee gepaard gaan. ‘Het FD-artikel bevat echt schrijnende voorbeelden’, stelt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. ‘Het is daarom goed dat het CDA ook vraagt naar de mogelijkheid van rechtsherstel voor ondernemers die een veel te hoge boete hebben betaald, maar niet in bezwaar en beroep zijn gegaan vanwege onjuiste overheidsinformatie. Die boetes moeten alsnog worden teruggestort.’

  Onderste steen boven
  CDA-woordvoerder arbeidsmarkt, Hilde Palland: ‘De arbeidsinspectie doet belangrijk werk om misstanden op de arbeidsmarkt aan te pakken, maar deze berichten baren wel zorgen. 15 Procent is een zorgwekkend hoog percentage. Het kan niet zo zijn dat de arbeidsinspectie zonder rekening te houden met omstandigheden of menselijke maat boetes uitdeelt en zo ondernemers in de financiële problemen brengt. Wij willen hier de onderste steen boven krijgen’. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt: ‘De overheid moet misstanden op de arbeidsmarkt oplossen, niet ze veroorzaken. Daar lijkt het hier wel op, met een gebrek aan matiging, als er geen opzet is. Het lijkt erop dat de inspectie zelfs de uitspraken van de hoogste rechter genegeerd heeft en het te strenge beleid heeft gehandhaafd en op haar website had staan, ook nadat de rechter het gewijzigd had.’

  Complexe wet- en regelgeving
  Volgens MKB-Nederland gaat het bij de opgelegde boetes vaak – ook – om situaties op de werkvloer die niet allemaal kunnen worden voorzien door de werkgever. Werknemers gaan dan ‘vrijuit’, terwijl de werkgever voor (tien)duizenden euro’s aan boetes krijgt opgelegd. ‘Zo komt zelfs hun bestaanszekerheid in het geding.’ Een probleem voor met name het mkb is ook dat wet- en regelgeving complex is en in een aantal gevallen te veel verantwoordelijkheid legt bij werkgevers. De Inspectie zou naast toezicht houden en handhaven, werkgevers hulp moeten bieden bij naleving van regels. ‘De doelstelling van verbetering van werkwijze wordt dan eerder bereikt’, aldus de ondernemersorganisatie.

  Toch aanvechten
  Hoewel de Inspectie inmiddels iets beter te werk gaat, hebben nog te veel ondernemers er last van. Daarom roepen wij ondernemers op om onterechte en te hoge boetes toch aan te vechten, anders komt hier geen einde aan.’

 2. ‘Arbeidsinspectie gaf onterecht hoge boetes aan werkgevers’

  bron:NOS
  De Inspectie SZW legt sinds de invoering van een hardere fraudeaanpak in 2013 stelselmatig onterechte en te hoge boetes op voor overtreding van arbeidsregels. Dat blijkt uit een analyse van het FD van tientallen rechtszaken en gesprekken met advocaten. Die vergelijken het harde beleid met de kinderopvangtoeslagaffaire, die duizenden ouders in financiële problemen bracht.

  Vooral kleine ondernemers zijn de dupe, schrijft de krant. De Inspectie deelde de afgelopen zeven jaar zo’n 20.000 boetes uit van opgeteld ruim 200 miljoen euro. Uit het jaarverslag 2019 blijkt dat de dienst dat jaar ongeveer 15 procent van de boetes na bezwaar helemaal of deels moest terugbetalen.

  Sinds de invoering van de Fraudewet in 2013 is de aanpak van fraudeurs aangescherpt. Volgens advocaten die het FD sprak gaat de Inspectie SZW sindsdien ervan uit dat verdachten frauderen. “Maar de meeste bedrijven overtreden de regels niet moedwillig”, zegt advocaat Maayke Maas-Cooymans.

  Zo wordt in de krant een voorbeeld gegeven van een boete van 8000 euro die is opgelegd aan een café-eigenaar, omdat een Bulgaarse bezoeker hem hielp met ramen lappen. Procederen zou geen zin hebben omdat procederen meer geld kost dan de boete.

 3. CDA: Vragen aan minister over boetes Inspectie SZW

  Bron BNR

  De Inspectie SZW deelt al jaren op grote schaal onterechte boetes uit aan bedrijven. Dat schrijft het Financieel Dagblad op basis van eigen onderzoek. Uit jaarverslagen van 2019 blijkt dat de arbeidsinspectie maar liefst 15 procent van de geïnde boetes na tussenkomst van de rechter moet terugbetalen aan de ondernemer. De Tweede Kamerfractie van het CDA gaat er nadere vragen over stellen aan minister Wouter Koolmees.

  Dat misstanden aangepakt moeten worden staat buiten kijf, zegt CDA-Tweede Kamerlid Hilde Palland. Maar als het ondernemers alleen maar in de problemen brengt en geen problemen oplost, dan zijn we toch verkeerd bezig.’ Het zou wat haar betreft makkelijker moeten worden om het oordeel van de inspectie aan te vechten. ‘Je moet als bedrijf of ondernemer ook je recht kunnen halen. We zien hier een gebrek aan matiging en rekening houden met omstandigheden.’

  Het kost de ondernemers veel geld, zegt FD-journalist Pim Brasser. ‘En het werkelijke percentage ligt waarschijnlijk nog veel hoger. Een bedrijfsongeval kan gewoon een fout zijn van een werknemer, terwijl de werkgever toch een boete krijgt van tienduizend euro. Advocaten zeggen dat de inspectie ervan uitgaat dat bedrijven bij voorbaat frauderen. Vaak heb je een ondernemer om de urenregistratie exact bij te houden en als je dat op papier hebt, krijg je een enorme boete.’

  Het fraudebeleid werd in 2013 ingezet met het idee om oneerlijke concurrentie en fraude tegen te gaan, zegt Brasser. Maar terwijl een ongeluk in een klein hoekje zit, krijgen ondernemers de hoogst mogelijke boetes. ‘Je moet denken aan bouwbedrijven, maar in principe ook aan arbeidsongevallen en illegale arbeid.’

  Kostbare procedures

  Oswald Jansen, advocaat en specialist in het boeterecht, vermoedt dat de arbeidsinspectie de instructie en het beleid heeft om boetes die aanvankelijk werden vastgesteld zolang mogelijk vast te houden. ‘Ze wachten bij wijze van spreken de procedure bij de Raad van State af om te horen te krijgen wat de ondernemer al wist: dat die boete te hoog is. Er zijn ook ondernemingen waarbij de boete terecht wordt opgelegd, maar ondernemingen moeten eerst allerlei kostbare procedures doorlopen.’

  Het komt ook betrekkelijk vaak voor dat ondernemers de onterechte boete maar voor lief nemen, zegt Jansen, vaak omdat het aanvechten van de boete ook al gauw kunnen oplopen. ‘Ook accountants vertellen tegen hun cliënten dat het heel erg duur is om die procedure aan te vechten. Het is dezelfde gedachte als bij de kinderopvangtoeslagen-affaire: ‘We zien iets wat niet goed is en we horen wel van u of we ongelijk hebben. We gaan door tot we bij de rechter ongelijk krijgen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *