Bedrijfsongeval, wie betaalt mijn schade?

Bron: INTO business Alkmaar

Ons land kent zo’n 7 miljoen medewerkers bij zo’n 350.000 bedrijven. Dat er bij deze bedrijven wel eens iets mis gaat, zal je niet verbazen. Misschien wel als je hoort, dat er ongeveer 200.000 keer per jaar iets mis gaat bij deze bedrijven? Dat kunnen kleine incidenten op de werkvloer zijn. Maar helaas blijkt dat het aantal meldingen over ernstige bedrijfsongevallen in Nederland de afgelopen vijf jaar flink is gestegen. Zo ontving de Inspectie SZW in 2019 4474 meldingen over ernstige ongevallen. Bij dit soort ongevallen is er sprake van blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden van de werknemer. Er is dan sprake van schade.

Het maakt nogal wat uit in welke beroep je werkzaam bent om te weten of je veel of weinig risico loopt op een bedrijfsongeval. Zo vinden de meeste ongevallen plaats in de bouw, afvalbeheer, landbouw/bosbouw en visserij, industrie en vervoer en opslag. Overkomt jou een ongeval en loop je daardoor schade, dan wil je natuurlijk weten wie hiervoor aansprakelijk is.

Schadevergoeding vorderen van de werkgever

In veel gevallen is het mogelijk om schadevergoeding te vorderen van de werkgever. In de wet is namelijk een ruime zorgplicht van de werkgever opgenomen. Dit houdt in dat de werkgever moet zorgen, dat zijn werknemers de werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Zo zorgt de werkgever ervoor, dat zijn werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden geen schade lijden. Om aan aansprakelijkheid te ontkomen moet de werkgever aantonen, dat hij aan de verplichtingen van deze zorgplicht heeft voldaan. Hier heeft de werkgever een zware dobber aan. Er wordt  namelijk niet snel aangenomen, dat de werkgever aan zijn ruime zorgplicht heeft voldaan.

Als de werkgever niet kan aantonen, dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, rest hem nog één mogelijkheid om aan aansprakelijkheid te ontkomen. Dit is het geval als de werkgever kan bewijzen dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De praktijk wijst uit, dat de werkgever hier zelden in slaagt.

Bang voor een verstoorde werkrelatie

Veel werknemers vinden het lastig om hun eigen werkgever aansprakelijk te stellen. De werknemer is dan vaak bang voor een verstoorde relatie met zijn werkgever. Het is dan goed om te beseffen, dat een werkgever zich vaak goed heeft verzekerd voor bedrijfsongevallen. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever neemt de schadeafhandeling van de werkgever dan over. Voor een verstoorde werkrelatie hoeft de werknemer in dat geval dus niet te vrezen!

Vrijblijvend advies

De letselschade advocaten van Boddaert Advocaten hebben ruime ervaring met het bijstaan van werknemers, die letsel hebben opgelopen door een bedrijfsongeval. Bent jij of is een bekende van jou slachtoffer van een bedrijfsongeval, neem  dan gerust vrijblijvend contact met hen op via 072 – 574409 of info@boddaertadvocaten.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *