Deskundige toetser RI&E blijkt fraudeur

Het was wel even schrikken toen de Arbeidsinspectie directeur Vermeend berichtte dat zijn RI&E niet getoetst was door een gecertificeerde arbokerndeskundige. “Het zag er allemaal professioneel en goed uit. Maar dan blijkt dat de zogenaamde deskundige gewoon iemands naam heeft misbruikt”.


Het gaat vermoedelijk om honderden bedrijven waarbij gefraudeerd is met de toetsingsverklaring van de RI&E (risico- inventarisatie en -evaluatie). De bedrijven zelf hebben naar het oordeel van de Arbeidsinspectie te goeder trouw gehandeld. “Wel hadden ze kunnen controleren of de arbokerndeskundige die ze hadden ingehuurd wel daadwerkelijk bevoegd was”.


Geen verwijt 

“We denken dat we de meeste bedrijven in kaart hebben die met deze fraudeurs te maken hebben gehad”, aldus Floor Leemans, coördinerend projectleider Arbozorg. “We verwijten hun niets. Maar ze moeten hun RI&E wel opnieuw laten toetsen”. Deze bedrijven hebben ondertussen een brief van de Arbeidsinspectie gekregen. Tegen de fraudeurs loopt op dit moment een strafrechtelijk onderzoek.
 

Een goede RI&E is van belang. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met deze documenten werken de risico’s in hun bedrijf beter beheersen. Dat leidt tot minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten. Dat heeft een positief effect op de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. De werkgever is verplicht de RI&E en plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige. De kerndeskundige beoordeelt of de ingevulde RI&E volledig en betrouwbaar is en schrijft een advies aan de werkgever.
 

“Nee, ik heb inderdaad niet gecontroleerd of diegene die bij mij kwam toetsen ook bevoegd was. Het zag er betrouwbaar uit”, zegt directeur Vermeend. “Het was wel een gekke gewaarwording toen ik de brief kreeg van de Arbeidsinspectie. Maar goed dat ze ons erop wijzen. En de kans geven om het te herstellen”.


Controle in drie stappen

Van belang is dus dat de werkgever controleert of de gecertificeerde arbokerndeskundige daadwerkelijk bevoegd is om de RI&E en plan van aanpak te toetsen. Daarvoor is het goed dat de werkgever drie stappen doorloopt om dit te controleren. De eerste stap is het vragen van de naam, met voorletters, en het certificaatnummer van diegene die de RI&E gaat toetsen. Stap twee is de check van naam en nummer van de toetser in het openbaar register (https://www.mijncertificatie.nl/register/ ) . Let op! Een gecertificeerde middelbare veiligheidskundige (MVK’er) mag géén RI&E toetsen conform arbowet- en regelgeving. Dit is namelijk geen wettelijk certificaat voor het toetsen van een RI&E. En de derde stap is het vragen aan de certifcaathouder om zich te legitimeren. Zo check je of diegene die je voor je hebt ook degene is die hij|zij zegt te zijn. 
 

Deze stappen voorkomt fraude, en belangrijker, ellende voor de welwillende werkgever achteraf. De werkgever mag dit vragen aan de toetser. Het gaat om een wettelijke taak waarbij de persoon moet beschikken over een wettelijk certificaat. Niet iedereen mag deze taak zomaar uitvoeren. Diegene moet zich daarom ook (kunnen) legitimeren in relatie tot zijn|haar wettelijke certificaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *