Geen sterke relatie tussen alcohol- en drugsgebruik en gezond en veilig werken 

In de bouw zijn zware drinkers vaker bij een arbeidsongeval betrokken dan niet-zware drinkers en in de horeca en een paar andere sectoren hangt het gebruik van drugs samen met arbeidsongevallen. Maar in het algemeen wordt er bij arbeidsongevallen geen relatie gevonden met alcohol- of drugsgebruik. Zo blijkt uit onderzoek naar het alcohol- en drugsgebruik onder werknemers van TNO en het Trimbos-instituut. Al met al lijken de resultaten er niet op te wijzen dat er een sterke relatie is tussen alcohol en drugsgebruik en gezond en veilig werken.

Het aantal overmatig en zware drinkers is licht dalende, zowel onder werknemers als onder de gehele Nederlandse bevolking. In de periode 2015-2020 was ongeveer 1 op de 10 werknemers een overmatig of zware drinker. Eveneens 1 op de 10 werknemers gebruikte drugs in het afgelopen jaar. Het gebruik van drugs onder werknemers is in de periode 2015-2020 toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en het Trimbos-instituut naar het alcohol- en drugsgebruik onder werknemers in Nederland.

Minder zwaar alcoholgebruik, maar meer drugs

Er is een licht dalende trend van overmatig of zwaar alcoholgebruik en een stijging van drugsgebruik te zien. Dat is vergelijkbaar met wat we zien onder de algemene Nederlandse bevolking in dezelfde periode. Net als onder de algemene Nederlandse bevolking zien we dat mannen vaker alcohol en drugs gebruiken dan vrouwen en jongeren vaker dan ouderen.

Het middelengebruik verschilt duidelijk per sector. In de horeca wordt beduidend vaker overmatig (13%) of zwaar (17%) gedronken. En in de horeca wordt ook vaker drugs (23%) gebruikt. Ook werknemers in de ICT (14%) en zakelijke dienstverlening (14%) gebruiken vaker drugs dan werknemers in andere sectoren. Het alcoholgebruik is juist relatief hoog in de sectoren bouw en landbouw.

Arbeidsongevallen en alcohol- of drugsgebruik

Van de werknemers in het onderzoek heeft 2,7% te maken gehad met een arbeidsongeval. Daarbij wordt geen relatie gevonden met alcohol- of drugsgebruik. Als gekeken wordt naar individuele sectoren zien we in enkele sectoren wel een relatie. In de bouw rapporteren zware drinkers vaker een arbeidsongeval dan niet-zware drinkers. In de sectoren industrie, handel, horeca en zakelijke dienstverlening hangt het gebruik van drugs samen met het vaker voorkomen van arbeidsongevallen.  Het is niet duidelijk of het middelengebruik leidt tot ongevallen. Het kan ook zijn dat het doormaken van een ongeval leidt tot het gaan gebruiken van alcohol en drugs tot overmatig gebruik aan toe.

Al met al lijken de resultaten er niet op te wijzen dat er een sterke relatie is tussen alcohol en drugsgebruik en gezond en veilig werken. Op basis van dit onderzoek kan niets gezegd worden over BRZO-bedrijven en de mate en impact van middelengebruik. BRZO-bedrijven vallen grotendeels in de sector Industrie, maar deze sector bevat ook vele andere bedrijven. Hierdoor kunnen er na dit onderzoek geen specifieke uitspraken over BRZO-bedrijven worden gedaan.

Bron: Trimbos-instituut

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *