Controles Arbeidsinspectie In de Interieurbouw en Meubelindustrie

Bron:CBM.nl

Er komen op dit moment veel vragen bij CBM binnen over een inspectieproject van de Arbeidsinspectie. Zij hebben deze inspectie op een eerder moment al aangekondigd.

De Arbeidsinspectie vraagt bedrijven om hun actuele RI&E en het contract met een arbodienstverlener op te sturen. Een RI&E hoeft niet jaarlijks opnieuw gedaan te worden! Wanneer er iets in de risico’s of in de wetgeving is veranderd, moet alleen dat stukje worden aangepast. Een nieuw risico zou bijvoorbeeld een nieuwe machine kunnen zijn. Dan hoeft alleen het risico van deze machine beoordeeld te worden.

Update RI&E

De RI&E voor deze branche is een paar jaar geleden ge-update. Dit betrof een hele beperkte update, met name tekstueel. Wel is het onderdeel corona erbij gekomen. Zie hiervoor het (steeds wijzigende) corona-protocol en posters.

Het is goed als bedrijven kunnen laten zien dat ze al een langere historie hebben op het gebied van de RI&E. Een RI&E van enkele jaren oud is dus niet iets negatiefs! Zolang hij de risico’s maar dekt en je met (eventuele) verbeteracties aan de gang bent. Een onderdeel van de RI&E is dan ook het Plan van Aanpak (PVA). Niet alle punten die in de RI&E/PVA staan hoeven al opgevolgd te zijn. Arbobeleid is een continu proces. En sommige punten zijn belangrijker dan andere.

Prioritering in het Plan van Aanpak

Grote prioriteit hebben onder andere de veiligheid van de machines (onderhoud, beschermkap), weinig houtstof (regelmatig stofzuigen, niet vegen) en lakken en lijmen (afzuiging aan, adembescherming gebruiken en handschoenen).

RI&E kleine bedrijven

Verder is het zo dat de RI&E van bedrijven met minder dan 25 werknemers geen toets behoeft wanneer gebruik gemaakt is van de branche-RIE.

Aanvullende informatie

Klik  hier voor meer informatie over de RI&E en vul online in de branche-RI&E voor de meubelindustrie en interieurbouw.

Klik hier voor de beschrijving van het online RI&E instrument en hoe gebruik ik dit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *