Hoe voorkom je problemen bij Inspectie SZW?

Wat kunnen bedrijven zelf doen om problemen tijdens de inspectie te voorkomen?

Risico-inventarisatie en evaluatie:

Om op de juiste manier invulling te geven aan goed werkgeverschap en problemen met de Inspectie SZW en boetes te voorkomen, is het hebben van een actuele risico-inventarisatie en evaluatie essentieel. In dit artikel staan tips. Op de website van Stigas staat informatie voor het invullen van een risico-inventarisatie, mochten bedrijven daar nog niet over beschikken. Bedrijven die wel een RI&E hebben, moeten er voor zorgen dat deze actueel is, of binnenkort weer wordt geactualiseerd. In dat geval moet aantoonbaar zijn dat daar actief aan wordt gewerkt.

Basiscontact Arbodienstverlening:

Eén van de verplichtingen van de Arbowet is dat een bedrijf in het bezit is van een basiscontract arbodienstverlening. In dit basiscontract staat onder meer aangegeven hoe de toegang van medewerkers tot de bedrijfsarts is geregeld. Dit geldt niet alleen voor bedrijven met medewerkers in eigen dienst, maar ook als gebruik wordt gemaakt van seizoenskrachten of gezinsleden die in dienst zijn van het bedrijf. Hiervoor wordt verwezen naar het contract met de arbodienst. Beschikt een bedrijf niet over een basiscontract arbodienstverlening, dan is het ook mogelijk dit met Stigas te regelen. 

Verantwoordelijkheid uitzendkrachten:

Ook voor uitzendkrachten binnen bedrijven heeft de ondernemer als opdrachtgever (inlener) een verantwoordelijkheid. In dit document een checklist die ook op de website van Glastuinbouw Nederland staat. Daarin is op een rij gezet waar de verantwoordelijkheden van de ondernemer liggen. Deze checklist is een onderdeel van het Masterplan Internationale Werknemers. Advies is om ook een kijkje te nemen op het deel van de website dat speciaal is ingericht voor het werken met internationale werknemers.

bron: Glastuinbouw Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *