Coronavirus aangetroffen in rioolwater

Bron:www.dommel.nl

Het nieuwe coronavirus is in Nederlands rioolwater aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Wat doet Waterschap De Dommel om hun medewerkers op de afvalwaterzuivering te beschermen?

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de reguliere beschermingsmaatregelen voor medewerkers van rioolwaterzuiveringsinstallaties ook werken om hen tegen het coronavirus te beschermen. Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact en het inslikken en/of inademen van nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen. Denk aan beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en/of gezichtsbescherming. Al deze maatregelen om veilig met afvalwater te werken, staan in de Arbocatalogus van de waterschappen. Deze maatregelen gelden nu naast de extra maatregelen van de Rijksoverheid rondom het coronavirus, zoals anderhalve meter afstand houden, handen wassen en hoesten of niezen in de elleboog.

Lopen omwonenden van een waterzuiveringsinstallatie nu risico?

Het coronavirus is niet gevonden in het gezuiverde water dat een zuiveringsinstallatie (rwzi) verlaat. Bij rwzi Tilburg is hierop bemonsterd. Het virus overleeft niet goed in water en het RIVM ziet geen verhoogd risico op besmetting van omwonenden via gezuiverd water dat een rwzi verlaat.

Kan het gezuiverd afvalwater van een rioolwaterzuivering het oppervlaktewater besmetten?

Het is belangrijk dat mensen contact met afvalwater vermijden. De rioolwaterzuiveringen lozen hun afvalwater op oppervlaktewateren zoals rivieren, meren en boezemkanalen. Het is af te raden om in de buurt van die lozingspunten te gaan zwemmen of op een andere manier contact met het water op die plek te hebben. Het coronavirus betekent geen wijziging van deze aanbeveling. Door verdunning en allerlei andere afbraakprocessen verdwijnen de ziektekiemen in het oppervlaktewater vanzelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *