Processen veranderen, dus actualiseer de RI&E ook

overgenomen van:Werkenveiligheid.nl, door Erik Jan Homan

Het coronavirus en alle maatregelen die werkgevers als gevolg daarvan de afgelopen maanden moeten treffen, hebben consequenties voor de RI&E van hun bedrijven. Arbeidsomstandigheden zijn bij de meeste bedrijven gewijzigd en bij enkelen zelfs ingrijpend. Nu we overal in de samenleving aan het opschalen zijn, gaat veel aandacht uit naar coronaprotocollen en -voorschriften. Neem als werkgever het actualiseren van de RI&E ook gelijk mee.

We werken sinds de verspreiding van het coronavirus in Nederland anders; We werken thuis en we hebben te maken met nieuwe risico’s. Nu organisaties weer aan het opschalen zijn, gaat veel aandacht uit naar coronaprotocollen en -voorschriften. Heel goed, maar vergeet ook niet je risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te actualiseren.

Besmettingsrisico
“Covid-19 en de daaropvolgende maatregelen en gevolgen hebben consequenties voor diverse onderdelen van de RI&E”, vertelt arbeidshygiënist Giel Beijer van Arbo Unie. “Het thema biologische agentia (virussen, bacteriën, schimmels) was bijvoorbeeld tot maart bij veel organisaties niet of nauwelijks aan de orde. Nu het coronavirus rondwaart, houdt iedereen rekening met besmettingsrisico’s.”

Ook het thema kwetsbare groepen behoeft bijvoorbeeld aandacht: heeft je bedrijf de ‘nieuwe’ risicogroepen goed in beeld? En wat doet de coronasituatie met de gemoedsgesteldheid van je medewerkers? Wat betekent het nieuwe normaal voor je BHV-noodplan en je arbobeleid? Heb je thuiswerken al in je RI&E staan?

Plan van aanpak
De Risico-inventarisatie en -evaluatie tegen het licht houden is ook nodig, want de wetgever schrijft voor dat elke organisatie beschikt over een actuele RI&E. Deze moet voorzien van een plan van aanpak om medewerkers tegen de geconstateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beschermen. Beijer: “Je RI&E moet dus ook actueel zijn in coronatijd. Het ziet ernaar uit dat we voorlopig nog niet van het coronavirus af zijn. Des te belangrijker om je RI&E aan te vullen met risico’s rondom het virus. Juist omdat dit voorkomt dat je toch nog risico’s over het hoofd ziet. Daarnaast helpt het je om gestructureerd met maatregelen aan de slag te gaan.”

Organisaties hebben vrijwel allemaal al stappen gezet nu ze bezig zijn hun productie weer op te schroeven en gaandeweg hun vestigingen meer open te stellen voor medewerkers en bezoekers. Beijer: “Bij een zorgvuldige terugkeer denk je bijvoorbeeld goed na over maatregelen op de werkvloer: hoe houd je 1,5 meter afstand? Heb je hygiënemaatregelen op orde en hoe richt je looproutes in?”

Coronaprotocollen schieten als paddenstoelen uit de grond; Vanuit onder andere het RIVM, sociale partners, brancheverenigingen. De Corona Werkscan van arbodienst Arbo Unie wordt ook goed gebruikt. Deze helpt medewerkers met gezond en veilig te werken binnen de 1,5-metersamenleving. In die werkscan gaat het niet alleen over organisatorische zaken, maar bijvoorbeeld ook over de psychosociale impact van de huidige situatie en of medewerkers en leidinggevenden goed meebewegen. De coronaprotocollen en de Corona Werkscan kunnen de RI&E niet vervangen, maar ze vormen wel een goede opstap om je RI&E aan te passen. En dat laatste is nodig met meerdere veranderingen op de werkvloer. 

Bron: Arbo Unie

Lees meer: 

7 Juridische vragen over corona op de werkvloer

Checklist: Terug naar het werk

Biologische agentia

Lees meer op overzichtspagina RI&E

Flyer uitvoering RI&E

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *