De autisme ambassade: ‘Maak autisme bespreekbaar’

Bron:www.ubrijk.nl

Een autisme ambassadeur is een medewerker met autisme die binnen de eigen organisatie autisme op de werkvloer bespreekbaar maakt. In een prettige werkomgeving kunnen mensen met autisme optimaal functioneren en daar hebben ook werknemers zónder autisme baat bij. Het resultaat: meer begrip, een betere werksfeer en daardoor minder stress en uitval bij de collega’s met autisme. Binnen een aantal rijksorganisaties zijn autisme ambassadeurs actief die zich hier hard voor maken. 

Doorbreken van vooroordelen

Veel mensen hebben nog stereotype beelden over autisme. Bijvoorbeeld dat zij moeilijk in de omgang zijn of altijd uitblinken op ICT-vlak. Dit beeld is onjuist en doet geen recht aan de grote diversiteit onder mensen met autisme, met uiteenlopende individuele kwaliteiten en vakgebieden. Met als resultaat kans op onbegrip, stress en uitval bij de medewerkers of zelfs helemaal uitsluiting van deelname aan de arbeidsmarkt. Een gemiste kans.

Autisme ambassadeurs laten organisaties zien wat autisme inhoudt en maken de omgang met mensen met autisme gewoner. Door deze openheid ontstaat er meer bewustwording over de betekenis van diversiteit, zorgt het voor een positieve beeldvorming door het doorbreken van vooroordelen en er ontstaat ruimte voor praktische aanpassingen en afspraken in de werkomgeving.

Ambassadeur Henk van Vugt

Ambassadeur Henk van Vugt werkt als functioneel ontwerper bij de Belastingdienst. In een openhartig interview vertelt hij wat acceptatie door collega’s voor hem betekent in zijn werk.

Henk: “Ik besteed gemiddeld 4 uur per week van mijn werktijd aan activiteiten als ambassadeur; de Belastingdienst stelt deze tijd beschikbaar. Ik onderneem zelf initiatieven, maar wordt ook regelmatig benaderd vanuit het werkveld. Ik geef bijvoorbeeld voorlichting voor medewerkers die tegen knelpunten aanlopen en aan groepen leidinggevenden die graag een presentatie willen voor meer informatie. Ook voer ik gesprekken met Arbodiensten, met de focus op het herkennen van stresssignalen en het reduceren hiervan bij de medewerkers.”

Bewustwording

Binnen de rijksorganisaties zijn meerdere ambassadeurs actief. De ambassadeurs hebben een training gevolgd bij de Autisme Ambassade van Vanuit Autisme Bekeken. In de training leerden zij hoe je de rol van ambassadeur binnen de eigen organisatie kunt invullen, zoals inzicht in de persoonlijke talenten en ontwikkelpunten, leren presenteren, het aanleren van gesprekstechnieken en het kijken naar welke aanpak past binnen de eigen organisatie.

De ambassadeurs stemmen regelmatig nieuwe kennis en ervaringen met elkaar af.

Een autisme ambassadeur: ook iets voor jouw organisatie?

Wil je meer weten over het ambassadeurschap voor jouw organisatie? Lees dan meer op de website van Vanuit Autisme Bekeken. Daar lees je meer uitleg over wat er van jou als organisatie wordt verwacht, zoals een arbeidscultuur die sensitief is voor diversiteit of dit vermogen wil ontwikkelen. Ook vind je daar een overzicht van alle ambassadeurs binnen en buiten de rijksorganisaties en meer informatie over de inhoud, locatie en data van de trainingen. Ook kan je een ambassadeur uit een andere organisatie uitnodigen voor een presentatie en uitleg over de autisme ambassade.

Henk van Vugt beantwoordt jouw vragen ook graag in een persoonlijk (online) gesprek. Henk is bereikbaar via hag.van.vugt@belastingdienst.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *