Checklist: ondernemingsraad en de RI&E

Bron:www.ornet.nl

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor alle organisaties verplicht en speelt een grote rol bij de preventie … Read the rest

Bestuurlijke waarschuwing is voortaan mogelijk ook een aanvechtbaar besluit

bron:www.vil.nl

Als aannemer wordt u ongetwijfeld af en toe gecontroleerd door de overheid op de naleving van de regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. Als er bij zo’n controle een overtreding werd … Read the rest