Pezen en spieren aan gort in de nageltrekker

Bron:www.arbo-online.nl

In Ongeval elke twee weken een uitgebreide bespreking van een arbeidsongeval. Dit keer: een ongeval van een Poolse … Read the rest

Veiligheidsrisico’s uitzendkracht: wat moet je doen als uitzendorganisatie?

Bron:www.doorzaam.nl

Opdrachtgever, uitzendorganisatie en uitzendkracht zijn er alle drie verantwoordelijk voor dat de uitzendkracht veilig kan werken. Als intercedent moet je ervoor zorgen dat de uitzendkrachten goed geïnformeerd aan de slag gaan.

Maar hoe inventariseer … Read the rest

EU-hof eist invoering prikklok

Bron: www.rendement.nl

Organisaties moeten een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem hebben voor het vastleggen van de dagelijkse arbeidstijd van werknemers. Dit oordeelt het Europees Hof van Justitie. Met een ‘prikklok’ kan per dag en per … Read the rest

Online magazine Inspectie SZW over rol opdrachtgevers bij veilig bouwen

Bron:www.engineersonline.nl

In een e-magazine over verantwoord opdrachtgeverschap laat de Inspectie SZW uiteenlopende (publieke) opdrachtgevers aan het woord. Ze laten aan de hand van voorbeelden uit hun praktijk zien hoe zij al in de ontwerpfase aan … Read the rest

Verhoog de naleving van uitrustingsveiligheidsregels

Bron: Cobouw.nl

Op bouwplaatsen worden werknemers voortdurend blootgesteld aan gevaren. Het is hier dat 20,9% van de dodelijke arbeidsongevallen in de EU gebeurt. Om dure ongevallen met ongeschikte bouwuitrustingen te voorkomen, stelt Brady een perfect … Read the rest

EVOFENEDEX LANCEERT SYMBOLISCH NIEUWE SITE VAN RIVM

Bron:efofenedex.nl

De site was de basis voor de Code Gezond en Veilig Magazijn

De nieuwe website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ‘lerenvoorveiligheid’ is op 17 mei door evofenedex symbolisch gelanceerd. We hebben … Read the rest

Jaarverslag Inspectie SZW: groei oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt

Bron:SER

Het aantal oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt groeit. De Inspectie SZW zag in 2018 meer schijnconstructies en misstanden. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Inspectie SZW.

Het afgelopen jaar heeft de Inspectie … Read the rest

Van gewenning naar herkenning: ernstige arbeidsongevallen met machines

Bron:RIVM.nl

Ieder jaar verliezen ongeveer 280 mensen vingers of andere ledematen door een ongeval met een machine op hun werk. Ze komen in contact met de bewegende onderdelen van machines zoals cirkelzagen, transportbanden, snij- en … Read the rest

Nieuwe tool BewustBelast helpt tegen fysieke overbelasting

Bron: www.rendement.nl

Fysieke belasting is naast werkstress een van de belangrijkste oorzaken van verzuim. Preventie speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van ziekmeldingen. Werkgevers en werknemers dragen de verantwoordelijkheid om bewust te zijn van … Read the rest