Bestuurlijke waarschuwing is voortaan mogelijk ook een aanvechtbaar besluit

bron:www.vil.nl

Als aannemer wordt u ongetwijfeld af en toe gecontroleerd door de overheid op de naleving van de regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. Als er bij zo’n controle een overtreding werd geconstateerd waardoor u eventueel een bestuurlijke waarschuwing kreeg, stonden er tot voor kort géén (bestuursrechtelijke) rechtsmiddelen open tegen zo’n dergelijke waarschuwing. Daar komt nu echter verandering in.

Bestuurlijke waarschuwing is voortaan mogelijk ook een aanvechtbaar besluit Bij de naleving van regelgeving is de gang van zaken als volgt. Eerst wordt er een controle uitgevoerd door de overheid. Als er hierbij een overtreding wordt geconstateerd, krijgt u na die controle de gelegenheid om deze ongedaan te maken. Er volgt dus niet gelijk een sanctie. Pas als u de betreffende overtreding, of overtredingen, niet tijdig en/of volledig ongedaan maakt, zal de overheid overgaan tot handhavend optreden daartegen.

Handhavend optreden

Bij dit handhavend optreden kan het dan gaan om een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang of een boete als bestuursrechtelijke sanctie. Vóórdat een dergelijke bestuursrechtelijke sanctie wordt opgelegd, zal de overheid doorgaans eerst een schriftelijk voornemen daartoe zenden aan de overtreder. Zowel tegen dit schriftelijk voornemen, als tegen deze bestuursrechtelijke sanctie respectievelijk kan én moet dan worden geageerd. Hiermee kan namelijk het opleggen van deze bestuursrechtelijke sanctie worden voorkomen of een eenmaal opgelegde bestuursrechtelijke sanctie van tafel worden geveegd.

Een waarschuwing

Tot voor kort oordeelde de hoogste bestuursrechter dat een zogeheten waarschuwing van de overheid, voorafgaand aan (een voornemen tot) het opleggen van een bestuursrechtelijke sanctie, géén besluit was, én hierdoor dus ook géén (bestuursrechtelijke) rechtsmiddelen open stonden tegen een dergelijke bestuurlijke waarschuwing. Sinds begin dit jaar is dit echter veranderd. Nadat namelijk eerder de Staatsraad Advocaat- Generaal hierover al op 24 januari 2018 een conclusie uitbracht op vragen hierover van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbrvS), oordeelde deze hoogste bestuursrechter onlangs op 2 mei 2018 dat een dergelijke bestuurlijke waarschuwing, anders dan voorheen, onder bepaalde voorwaarden wél een besluit is, waardoor hiertegen ook (bestuursrechtelijke) rechtsmiddelen open staan. In deze zaak bij de AbRvS ging het om een bestuurlijke waarschuwing, ter naleving van de Arbowet. Het betrof hier dus een zaak, waarmee ook aannemers kunnen worden geconfronteerd in de praktijk.

Wel of geen besluit

Hierdoor is het dus van belang om er voortaan ook alert op te zijn of een dergelijke bestuurlijke waarschuwing wél of géén besluit is. Als een dergelijke bestuurlijke waarschuwing wél een besluit is, maar daartegen zijn niet (tijdig)rechtsmiddelen aangewend, dan kan de rechtmatigheid van deze bestuurlijke waarschuwing namelijk later niet meer ter discussie worden gesteld bij de oplegging van een bestuurlijke sanctie.

Wilt u meer weten over bestuursrechtelijke handhaving, dan zijn de specialisten van Van Iersel Luchtman Advocaten u daarbij graag behulpzaam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *