Checklist: ondernemingsraad en de RI&E

Bron:www.ornet.nl

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor alle organisaties verplicht en speelt een grote rol bij de preventie en het arbobeleid in een organisatie. Waar moet je op letten?

De ondernemingsraad en de pvt hebben instemmingsrecht bij de RI&E. Daarmee worden de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de organisatie in kaart gebracht en geëvalueerd.

Handig om de volgende zaken scherp in de gaten te houden:

  • Het instemmingsrecht van de or en pvt bij de RI&E houdt niet alleen in dat je instemt met de inventarisatie en het daarbij behorende plan van aanpak, maar ook met het RI&E-instrument dat het bedrijf wil gebruiken, én de manier waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan het basiscontract met de arbodienst of arbodeskundige die betrokken wordt voor het toetsen van de RI&E.
  • Als je met de RI&E en het plan van aanpak instemt, dan beoordeel je het plan natuurlijk niet vakinhoudelijk en op detailniveau. Daar zijn de deskundigen voor. Let op dat alle mogelijk voorkomende risico’s worden beoordeeld, voor alle functies. Vergeet ook de risico’s voor het ingeleende personeel niet.
  • Je kunt letten op de inventarisatie. Is er een goede heldere vragenlijst voor alle medewerkers en zijn er deskundige inspecties van werkplekken? Worden ook representatieve medewerkers, leidinggevenden en stafleden geïnterviewd?
  • Staat in de RI&E voldoende informatie over risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals pesten, seksuele intimidatie en werkdruk?
  • Zijn de RI&E en het plan van aanpak goed leesbaar of is het een technisch verhaal?
  • De RI&E moet geactualiseerd worden als er in het werk, de werkwijze, de werkplek, de techniek of de werkorganisatie veel is veranderd. Er is in de wetgeving geen periode genoemd, maar na drie tot vijf jaar is elke RI&E meestal wel verouderd. Spreek daarom met de bestuurder af dat hij jaarlijks schriftelijk rapporteert over de afspraken in het plan van aanpak. Zo hou je de vinger aan de pols.
  • De or en pvt kunnen erop letten dat werknemers de RI&E en het plan van aanpak kunnen inzien wanneer zij dit willen. Hierdoor gaat het meer leven. Als de werkgever dit niet toestaat, wijs hem dan op de Arbowet (artikel 5, lid 6).
  • Als je als or of pvt met de RI&E aan de slag gaat, dan is goede communicatie met de achterban van groot belang. Je kunt van de achterban horen welke veiligheidsrisico’s er op de werkvloer zijn.
  • Als je te weinig tijd of deskundigheid in de ondernemingsraad hebt om je met arbeids- en gezondheidsrisico’s bezig te houden, dan kun je een arbo- of VGWM-commissie oprichten. In deze commissie kunnen ook niet or-leden zitting nemen. Zo kun je deskundigheid aan de or toevoegen.
  • Als er geen or of pvt is dan moeten de werknemers advies kunnen geven over de RI&E en het plan van aanpak. De werkgever moet bovendien tweemaal per jaar een bijeenkomst organiseren om het personeel in de gelegenheid te stellen om over belangrijke wijzigingen in de arbeidsomstandigheden te spreken, zoals de RI&E en het plan van aanpak.

Door Wanne van den Bijllaardt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *