Psychosociale arbeidsbelasting, dit wilt u weten

Bron:www.arbo-online.nl

Psychosociale arbeidsbelasting of PSA is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Daarmee heeft het een belangrijk aandeel … Read the rest

Workers’ Memorial Day: aandacht voor werkgerelateerde sterfgevallen

Bron:Arboportaal.nl

Ieder jaar sterven er in Nederland ruim 4.100 werknemers als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval (bron: ‘De Staat van de Arbeidsveiligheid’, 2018). Wereldwijd zijn dit jaarlijks 2,3 miljoen mensen. Aanstaande zaterdag, 28 april, … Read the rest

TNO onderzoekt uitvoerbaarheid Arbowet

bron:www.Cummela.nl

Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor gezondere, productieve werknemers en dringen verzuim en de daarbij horende verzuimkosten terug. Voor veel bedrijven lijkt het nog niet zo makkelijk om een goed arbobeleid te voeren. TNO vraagt midden- … Read the rest

Te veel info nekt meer werknemers

Bron:Binnenlandsbestuur.nl

Dat blijkt uit onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60.000 werknemers tussen 15 en 75 jaar. Opvallend of misschien veelzeggend is dat hoogopgeleiden in verhouding vaker last hebben van informatieovervloed dan laagopgeleiden: 40 … Read the rest

Helft bouwongevallen verzwegen: 27 boetes voor Overijsselse bouwbedrijven in 2017

ENSCHEDE – Het aantal bedrijfsongevallen neemt toe. Vorig jaar eindigde de teller op 4368 ongelukken op de werkvloer, een jaar eerder waren dat er nog 4212. Het gaat slechts om geregistreerde ongevallen; lang niet alles Read the rest

Alarm om dramatische stijging aantal verkeersdoden

Door GIJSBERT TERMAAT

DEN HAAG – Het aantal verkeersdoden is vorig jaar dramatisch gestegen tot 678. Dat is een stijging van elf procent in vergelijking met 2017.

Er vielen vooral onder inzittenden van personenauto’s, fietsers … Read the rest

Uitspraak binnen op bezwaar in dossier parkeergarage Buitenhaven

Bron:www.kampen.nl, 17 april 2019

Twee weken geleden is het besluit van het Ministerie ontvangen op het bezwaar dat de gemeente aantekende tegen de eis van de Inspectie SZW in het dossier parkeergarage Buitenhaven. Het bezwaar … Read the rest

Online magazine Inspectie SZW over rol opdrachtgevers bij veilig bouwen

Bron: Inspectie SZW

In een nieuw e-magazine over verantwoord opdrachtgeverschap laat de Inspectie SZW uiteenlopende (publieke) opdrachtgevers aan het woord. Ze laten aan de hand van voorbeelden uit hun praktijk zien hoe zij al in … Read the rest

INVESTEREN IN EEN GOEDE VEILIGHEIDSCULTUUR, MAAR HOE DAN?

Bron:evofenedex.nl

Tijd om aan de slag te gaan

Uit onlangs gepubliceerde cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal (dodelijke) arbeidsongevallen blijft stijgen. Een van de genoemde redenen is de prestatiedruk op de werkvloer Read the rest

‘Bouwsector verspilt jaarlijks 5 miljard aan herstellen van missers’

Bron:RTLnieuws

Hoewel de bouwsector goed presteert, blijven de winstmarges van bouwbedrijven laag. Dat komt door zogeheten faalkosten, stelt de ABN Amro in een rapport. Het herstel van bijvoorbeeld een verkeerd geplaatste deur of scheve dakkapel … Read the rest