Terug naar de basis: de RI&E opstellen


Bron:www.rendement.nl
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de kern van het arbobeleid in een organisatie. Toch heeft volgens Arbobalans … Read the rest

Hogere boete op ontbreken RI&E


Bron:VVPonline.nl

Het kabinet gaat het ontbreken van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) harder aanpakken. De boete gaat omhoog. “Daarnaast ben ik voornemens”, aldus staatssecretaris Van Ark, “om de situatie waarin de werkgever in … Read the rest

Dodelijke ongelukken nog lang niet op nul


Door:Peter van Leth
In 2018 zijn 14 dodelijke ongelukken gevallen in de agrarische sector, het vaakst in de melkveehouderij (4), geen enkele op een glastuinbouwbedrijf. „Echter, in de gehele land- en tuinbouw moet de cultuur … Read the rest