Werkomstandigheden in top 3 oorzaken verlies gezonde levensjaren

Bron: nvab-online

Dit blijkt uit het rapport ‘Staat van Gezond Werk’ dat de Nederlandse Arbeidsinspectie onlangs publiceerde. Jaarlijks gaan naar schatting ruim 200.000 gezonde levensjaren verloren door slechte arbeidsomstandigheden. Daarmee is ongezond werk, na roken en overgewicht, de belangrijkste oorzaak van verloren gezonde levensjaren. De meeste gezondheidsschade wordt door drie factoren veroorzaakt: psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Belangrijkste acties

De Staat van gezond werk beschrijft ook wat gedaan kan of moet worden door onder meer werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten, brancheorganisaties en de Inspectie zelf. 

De 5 belangrijkste acties zijn:

  • Breng risico’s in kaart. Ken uw werkprocessen. Meet blootstelling, meet psychische of fysieke belasting.
  • Investeer in verbetering van de arbeidsomstandigheden en concrete arbomaatregelen.
  • Investeer in arbozorg. In verzuimbegeleiding maar vooral aan het voorkomen van uitval. Preventie loont.
  • Investeer in de veiligheidscultuur, waarin gezond en veilig werken vanzelfsprekend is. Praat met elkaar over gezondheid en veiligheid op het werk.
  • Zorg voor professionele arbo-kerndeskundigen. Zorg dat zij de juiste positie hebben.

Ook ongezond werk melden

Ongezond werk is minder zichtbaar dan onveilig werk. Een arbeidsongeval of een gevaarlijke machine is direct waarneembaar. Ongezond werk wordt ook minder vaak gemeld bij de Arbeidsinspectie dan onveilig werk. Gezondheidsklachten door ongezond werk ontstaan over een langere periode, door vaak onzichtbare risico’s. En ze komen lang na de blootstelling tot uiting. Soms zelfs pas na het pensioen.  

Dat ook situaties van ongezond werk bij de Arbeidsinspectie gemeld kunnen worden, lijkt relatief onbekend. Daarom wil de Arbeidsinspectie dit meer onder de aandacht brengen en het melden makkelijker maken. De NVAB werkt hierbij samen met de Inspectie. (1)

Lees meer acties en download de Staat van gezond werk op nlarbeidsinspectie.nl

(1) Meerjarenplan 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie, paragraaf 1.4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *