Werknemer besmet met het coronavirus? Dit kun je doen!

Bron:Bouwendnederland

De meeste bedrijven zijn inmiddels goed bekend met de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op het werk in de bouw en infra houd je zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Bij klachten niet naar het werk komen maar je direct laten testen. En thuiswerken als het kan. Toch kan iemand besmet raken met het coronavirus. Wat moet je dan doen en wat kun je doen? We leggen het uit in dit artikel.

Neem contact op met de bedrijfsarts

Heb je een werknemer die positief is getest op het coronavirus? Dan loont het om snel contact op te nemen met de bedrijfsarts van je arbodienst. Die kan de positief geteste werknemer uitvragen en nagaan of andere werknemers risico op besmetting hebben gelopen. Zo nodig adviseert de bedrijfsarts maatregelen om nieuwe besmettingen te voorkomen. Bijvoorbeeld strakkere hygiëne, beter naleven van de basisregels, quarantaine en testen van werknemers. Kunnen je werknemers niet thuis werken en de 1,5 meter afstand niet altijd aanhouden? Ook daarbij kan de bedrijfsarts je helpen om de preventie optimaal te krijgen. Preventief testen is mogelijk als aanvulling op de basisregels. Kortom, de arbodienst ondersteunt jou van A tot Z.

Ruimere testmogelijkheden bij GGD

De gratis testmogelijkheden bij de GGD zijn flink verruimd. Je kunt je direct laten testen als een huisgenoot of een nauw contact positief is getest. Of op de 5e dag als je in dezelfde ruimte hebt gewerkt met een collega die positief is getest. De antigeensneltesten zijn voortaan ook te gebruiken voor het testen van mensen die nog geen klachten hebben. Je ontvangt de uitslag na ongeveer 30 minuten. Werknemers die positief testen gaan direct in isolatie. Daarmee voorkom je nieuwe besmettingen. De PCR-coronatest moet naar het lab voor analyse. Je krijgt pas 12 tot 24 uur later de uitslag. De antigeen sneltest is echter minder gevoelig dan de PCR-coronatest. Ze zijn daardoor niet voor iedereen en alle werksituaties geschikt. De arts van de GGD, de huisarts of bedrijfsarts zijn verantwoordelijk om de juiste afweging te maken.

ArbodienstSpreekuur bedrijfsartsAdvies werkgever?Samenwerking testpartner?Sneltest zelf doen?Testlocatie arbodienstNazorg bedrijfsarts?
ArboUnie
Vergoeding mogelijk
JaJaOp korte termijnJaBotlek, Geleen, 1xmobielJa
ArboNed
Tarieven testpartners, beperkte vergoeding
JaJaMeditelCovid Sneltest ServiceNeeNeeNee, zorg via arts testpartners
Richting
Vergoeding mogelijk
JaJaTriple DynamixsJaOp verzoek op locatieJa
Bouw & Gezond
Tarieven testpartners, beperkte vergoeding
JaJaJa, in overlegNeeNeeJa
Vechtstad Consultancy
Tarieven testpartners, beperkte vergoeding
JaJaJa, in overlegNeeNeeJa

Ruimere testmogelijkheden GGD

De gratis testmogelijkheden bij de GGD zijn flink verruimd. Je kunt je direct laten testen als een huisgenoot of een nauw contact positief is getest. Of op de 5e dag als je in dezelfde ruimte hebt gewerkt met een collega die positief is getest. De antigeen sneltesten zijn voortaan ook te gebruiken voor het testen van mensen die nog geen klachten hebben. Je ontvangt de uitslag na ongeveer 30 minuten. Werknemers die positief testen gaan direct in isolatie. Daarmee voorkom je nieuwe besmettingen. De PCR-coronatest moet naar het lab voor analyse. Je krijgt pas 12 tot 24 uur later de uitslag. De antigeen sneltest is echter minder gevoelig dan de PCR-coronatest. Ze zijn daardoor niet voor iedereen en alle werksituaties geschikt. De arts van de GGD, de huisarts of bedrijfsarts zijn verantwoordelijk om de juiste afweging te maken.

Vergoeding antigeensneltesten SZW

Het Ministerie van SZW betaalt een deel van de kosten van de sneltesten die de arbodiensten uitvoeren. Hiervoor bestaan twee regelingen:

Testen van werknemers met klachten en risicocontacten (Regeling 1)
Het Ministerie vergoedt aan de arbodienst € 61,06 per uitgevoerde sneltest voor logistiek, personeel en testlocatie. Enkele arbodiensten hebben hiervoor een contract afgesloten. De Rijksoverheid heeft de regeling voor nieuwe inschrijvers per 19 maart 2021 ingetrokken. De GGD heeft voor deze groep werknemers voldoende capaciteit. Tot 31 juli 2021 kunnen de arbodiensten deze dienstenverlening vergoed krijgen. Hierbij gelden voorwaarden. Belangrijke onderdelen zijn:

 • De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor het testbeleid en de zorgverlening. Hierin kan de bedrijfsarts samenwerken met de GGD en huisartsen.
 • De testen worden ingezet volgens het testbeleid van het RIVM. Dat houdt in dat de testen mogelijk zijn bij klachten, een melding vanuit de App Coronamelder, mensen die naar voren komen uit bron- en contactonderzoek en voor het indammen van een uitbraak.
 • De privacy is goed en veilig geregeld.
 • De arbodienst meldt positieve testen aan de GGD.
 • De bedrijfsarts levert nazorg aan positief geteste werknemers.

Preventief testen van werknemers zonder klachten (Regeling 2)
Op 25 maart 2021 heeft de Rijksoverheid een nieuwe regeling opengesteld voor artsen en arbodiensten. Deze regeling is bedoeld voor werkgevers die werknemers preventief en herhaald willen laten testen als thuis werken geen optie is en de 1,5 meter afstand niet altijd te handhaven valt. Het Ministerie betaalt tot 31 mei 2021 een tegemoetkoming van € 20 per uitgevoerde antigeen sneltest of begeleide zelftest. Ook bij deze regeling gelden voorwaarden:

 • De Rijksoverheid adviseert twee keer per week te testen.
 • De werkgever vraagt de testen aan bij de arts of arbodienst.
 • De arts van het testbedrijf of de bedrijfsarts van de arbodienst zijn verantwoordelijk voor het testbeleid en de zorgverlening.
 • Deelname aan de test is voor de werknemer vrijwillig.
 • De privacy is goed en veilig geregeld.
 • De arts of arbodienst meldt positieve testen aan de GGD

Corona dienstverlening arbodiensten in de bouw en techniek

Volandis vergoedt op basis van cao-regelingen de kosten van preventieve spreekuren voor werknemers die vallen onder de cao’s Bouw & Infra en Afbouw. Hierbij geldt als voorwaarde dat de door de werkgever geselecteerde arbodienst een contract met Volandis heeft afgesloten. Ondersteuning bij ziekteverzuim is voor rekening van de werkgever. Heb je als werkgever een verzekering voor de loondoorbetaling bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, dan zit aanvullende zorg op advies van de bedrijfsarts regelmatig in je verzekeringspakket. Vergeet tot slot de collectieve zorgverzekering of de bedrijfszorgverzekering niet. De mogelijkheden die daarin zitten blijven vaak onbenut op de plank liggen. Opties zijn bijvoorbeeld bedrijfsfysiotherapie, bedrijfsmaatschappelijk werk of psychologische ondersteuning.

Coronadienstverlening arbodiensten

Volandis vergoedt op basis van cao-regelingen de kosten van preventieve spreekuren voor werknemers die vallen onder de cao’s Bouw & Infra en Afbouw. Hierbij geldt als voorwaarde dat de door de werkgever geselecteerde arbodienst een contract met Volandis heeft afgesloten. Ondersteuning bij ziekteverzuim is voor rekening van de werkgever. Heb je als werkgever een verzekering voor de loondoorbetaling bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, dan zit aanvullende zorg op advies van de bedrijfsarts regelmatig in je verzekeringspakket. Vergeet tot slot de collectieve zorgverzekering of de bedrijfszorgverzekering niet. De mogelijkheden die daarin zitten blijven vaak onbenut op de plank liggen. Opties zijn bijvoorbeeld bedrijfsfysiotherapie, bedrijfsmaatschappelijk werk of psychologische ondersteuning.

2 gedachten over “Werknemer besmet met het coronavirus? Dit kun je doen!”

 1. Vaccinatie: alles wat werkgevers moeten weten

  bron:PWNET.nl

  Veel werknemers smachten naar een terugkeer naar kantoor, terwijl anderen heel content thuis aan de slag zijn. Maar wanneer mag de werknemer terug naar kantoor? Als het aan de werkgever ligt is het antwoord vaak: na vaccinatie. De vraag is: hoe administreer je dat?

  Uit onderzoek van KPMG blijkt dat de grootste werkgevers niet eerder dan in 2022 een terugkeer naar ‘normaal’ verwachten. Slechts een kwart denkt dat de nieuwe werkwijze ‘voor altijd’ is en 30 procent wil een combinatie van thuis en op kantoor werken. Verder blijkt dat ruim 50 procent zich zorgen om de toegang van werknemers tot een COVID-19 vaccin. ‘Veel ceo’s zien het vaccinatieprogramma ook als een absolute voorwaarde voor de terugkeer van werknemers naar kantoor’, aldus KPMG Nederland.

  Download nu:
  Thuiswerkbeleid: dit zijn de aandachtspunten

  Vragen om vaccinatie

  Zo’n 90 procent van de werkgevers wil aan de werknemers vragen zich te melden wanneer ze zijn gevaccineerd. Hierdoor zijn zij in staat maatwerk maatregelen te nemen om hun personeel te beschermen. Tegelijk maakt 30 procent zich zorgen over de bereidheid van werknemers om zich wel of niet te laten vaccineren. Bijvoorbeeld wegens vragen over de veiligheid van sommige vaccins. Bijkomend probleem in Nederland is dat een werkgever niet mag vragen naar de gezondheid van zijn werknemers en gegevens over de gezondheid van de werknemer ook niet mag registreren.

  Lees ook: Verplichte vaccinatie voor werknemers: waarom niet?

  Vragen om vaccinatiebewijs

  Biedt het vragen naar een vaccinatiebewijs dan uitkomst? Nee, helaas. In Nederland krijgen gevaccineerde werknemers geen vaccinatiebewijs mee. Sterker nog: een vaccinatiebewijs voor het coronavirus bestaat niet eens. Ingeënte werknemers krijgen na de inenting wel bevestiging mee. Dit is bijvoorbeeld een kaartje of een stuk papier met daarop gegevens over de vaccinatie. Maar dat is geen officieel vaccinatiebewijs. De inenting kan ook worden bijgeschreven in een geel vaccinatieboekje. Maar ook dat geldt niet als bewijs voor vaccinatie tegen het coronavirus. Om die reden is het dus ook niet mogelijk om te vragen om een officieel vaccinatiebewijs.

  Ook is het nooit mogelijk om een werknemers (of klanten, bezoekers, etc) te verplichten om een dergelijk bewijs te laten zien. Komt er in de toekomst wel een vaccinatiebewijs of gaan landen vragen om een bewijs als de werknemer een reis maakt? Dan zorgt de overheid voor een bewijs dat niet na te vervalsen valt. Het gele inentingenboekje is op het moment vrij gemakkelijk te vervalsen.

  Lees ook: Het vaccin: wie krijgt het en wanneer?

  Hoe dan wel?

  Een bedrijfsarts mag wel vragen naar vaccinaties en andere medische gegevens als daar een goede reden voor is. De werkgever kan dus, als het relevant is voor de functie, vragen aan de bedrijfsarts om te informeren naar de vaccinatiestatus. Deze informatie mag de bedrijfsarts niet delen met de werkgever. De bedrijfsarts kan wel adviseren om een werknemer op een andere plek te laten werken. Dat speelt bijvoorbeeld als een werknemer zich niet kan of wil laten vaccineren maar wel werkt op een plek met extra gezondheidsrisico’s, zoals in een zorginstelling. De bedrijfsarts kan ook een advies uitbrengen over aanvullende, persoonlijke beschermingsmiddelen om zo toch op de eigen werkplek te kunnen werken.

  Testen op het werk

  Werkgevers mogen hun werknemers ook aanbieden om zich op de werkplek te laten testen op het coronavirus. Een dergelijke testfaciliteit kan nodig zijn om aan de veiligheidseisen en de zorgplicht te voldoen. De werkgever mag het laten testen alleen niet verplicht stellen. Het grondrecht op onaantastbaarheid van het lichaam verbiedt dit. Uitzonderingen op dit grondrecht zijn alleen mogelijk indien deze bij wet zijn geregeld. Zo’n uitzondering is bijvoorbeeld mogelijk als de volksgezondheid in het geding is. Het (nieuwe) kabinet moet hier dan een wetsvoorstel voor doen. Of zo’n voorstel door de Kamers komt is zeer de vraag. Ook mag de werkgever niet vragen naar de testuitslag. Ook dat is voorbehouden aan de bedrijfsarts.

  Lees ook: Samenwerken met de bedrijfsarts: Als je inzet op preventie gaat het verzuim vanzelf omlaag

  Subsidie voor testen

  Er is een financiële regeling voor werkgevers die hun werknemers zonder klachten coronatests willen aanbieden. Wanneer werkgevers preventief willen testen is het advies om dit twee keer per week te doen. De regeling vergoedt zowel antigeensneltesten als testen voor begeleide zelfafname. De verwachting is dat de eerste zelftesten in de loop van april beschikbaar komen. De regeling die vandaag ingaat loopt tot en met 31 mei 2021, met een mogelijkheid tot verlengen met een maand. Arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen kunnen zich aanmelden voor deze regeling. Zij voeren vervolgens op aanvraag van de werkgevers de testen uit. Per test ontvangen zij een tegemoetkoming van € 20 excl. BTW.

  Preventief testen van mensen zonder klachten en zonder bekende blootstelling kan vroegtijdig besmettingen helpen opsporen en uitbraaksituaties voorkomen. Bovendien kunnen werkgevers hun werknemers een veiligere werkomgeving bieden door preventief te testen. Thuiswerken is en blijft de norm. De regeling is daarom uitsluitend gericht op werkgevers waarvan werknemers door de aard van hun werkzaamheden geen enkele mogelijkheid hebben om thuis te werken én zich – buiten eigen schuld om – in werksituaties bevinden waar 1,5 meter moeilijk te handhaven is. De werkgever moet daarom ook een verklaring hiervoor ondertekenen.

  Lees ook: Thuiswerken is ook tijdens pandemie geen recht

  Niet verplicht naar werk met vaccinatie

  Weet de werkgever dat de werknemer is gevaccineerd en eist hij om die reden dat er weer op kantoor wordt gewerkt? Dan mag de werknemer nog steeds weigeren. Werkgevers kunnen werknemers niet verplichten naar de werkplek te komen na de vaccinatie. Voorlopig adviseert de overheid nog steeds om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Bovendien is nog niet bekend of of een gevaccineerd persoon het coronavirus ook niet meer kan verspreiden.

   

 2. Mijn baas verplicht mij een coronatest te doen

  Bron:unie.nl
  Ga jij met corona-gerelateerde klachten, zonder je te laten testen, naar kantoor? Dan kan je baas je de toegang tot je werkplek ontzeggen omdat je je collega’s in gevaar brengt. Maar mag je baas je ook verplichten een coronatest te doen? Lees meer in deze blog.

  Mag je werkgever jou verplichten om je te laten testen? Nee, zeker niet!

  Nee, je werkgever mag jou niet verplichten om een coronatest te laten doen. Hij mag het wel vragen – en verwijzen naar het overheidsadvies om je te laten testen. Heeft je werkgever een bedrijfsarts ingeschakeld en adviseert die een coronatest? Dan moet je dat advies wel opvolgen, omdat het geldt als een redelijk voorschrift. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je loondoorbetaling wordt opgeschort of gestopt omdat je niet meewerkt.

  Vertel jij je werkgever dat je corona hebt?

  Uiteraard laat je het aan je werkgever weten als jij in quarantaine moet: misschien kun je namelijk even niet werken, of kom je niet toe aan al je werkzaamheden. Maar je hoeft niet te vertellen of je corona hebt. Je werkgever mag je hier ook niet naar vragen. Hij mag geen medische gegevens opslaan, maar ook niet bijhouden wie al corona heeft gehad. Kortom; je werkgever heeft niets te maken met de aard en oorzaak van je ziekte. Hij mag je wel vragen stellen over je werk en werkzaamheden, bijvoorbeeld voor eventuele overdracht: denk aan vragen over wanneer je denkt weer hersteld te zijn en van welke lopende zaken je collega’s moeten weten.

  Mag je werkgever je naar huis sturen?

  Je werkgever heeft de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers. Dus als hij constateert dat je corona gerelateerde klachten hebt of dat hij weet dat je besmet bent met het COVID-virus, dan mag hij je de toegang tot de werkplek ontzeggen. Je kunt namelijk anders je collega’s in gevaar brengen. Dit mag op basis van het instructierecht en de eerdergenoemde zorgplicht voor je collega’s. Maar ook in deze situatie mag hij je niet verplichten om je te laten testen. Hij mag wel zo nodig een bedrijfsarts inschakelen. Verder mag hij je geen sancties opleggen.

  Doorbetaling salaris

  Kun je niet werken doordat je in quarantaine moet? Dan volg je de maatregelen van de overheid op en moet je werkgever je gewoon blijven doorbetalen. De GGD geeft aan hoelang je thuisquarantaine duurt. Ben je zelf ziek, dan zijn de reguliere ziekteregels van toepassing en krijg je 70 procent van je loon doorbetaald – of meer, als dat zo staat vastgelegd in je cao.  Lees ook het artikel: Doorbetaling tijdens ziekte.

  Meer weten

  Heeft jouw werkgever je gevraagd om je te laten testen, of weet je niet wat je wel en niet moet delen met je werkgever? Overleg het gerust met ons: wij beantwoorden je vragen, bespreken je mogelijkheden en adviseren je verder. Ons Service Center is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur via sc@unie.nl en 0345 851 963.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *