Werkgever draait definitief ook op voor schade van naasten

bron:www.rendement.nl
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2019 in werking.

Een werknemer die ernstig letsel oploopt door een (arbeids)ongeval kon al een schadevergoeding (tool) eisen van de werkgever. Ook de naasten van het slachtoffer kunnen dankzij het aangenomen wetsvoorstel vanaf 1 januari 2019 aanspraak maken op een schadevergoeding. Het voorstel regelt namelijk dat partner, kinderen en ouders van slachtoffers die overlijden of ernstig letsel oplopen door een (arbeids)ongeval in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering van smartengeld. Er is sprake van ernstig of blijvend letsel bij een verlies van minimaal 70% van de lichamelijke of geestelijke functies van het slachtoffer.

Hoogte smartengeld varieert met vaste bedragen

De hoogte van het smartengeld waar naasten aanspraak op kunnen maken, varieert met vaste bedragen van € 12.500 tot € 20.000. De uiteindelijke hoogte van de uitkering hangt af van de relatie met het slachtoffer en de schuldvraag. Er zijn bedragen vastgesteld om zo de procedures over de hoogte van het bedrag en langdurige en pijnlijke discussies over het leed te voorkomen. In veel andere Europese landen is al soortgelijke wetgeving van kracht.

Werkgever zorgt voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
De werkgever heeft volgens artikel 3 van de Arbowet de taak om te zorgen dat zijn werknemers hun werkzaamheden kunnen uitvoeren bij gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Hij moet voorlichting geven over de risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen en risicobeperkende maatregelen nemen. Als de werkgever de werknemer niet heeft beschermd tegen gevaarlijke arbeidsomstandigheden en er ontstaat een arbeidsongeval, is er sprake van een ‘onrechtmatige daad’ tegen het slachtoffer. Naasten van het slachtoffer kunnen in zo’n situatie bij ernstig of blijvend letsel of zelfs overlijden aanspraak maken op een eenmalige uitkering van smartengeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *