Verzekeraars komen met actieplan voor veilig verkeer

De verkeersveiligheid in Nederland neemt af. Steeds meer partijen eisen maatregelen om het veiliger te maken in het verkeer. Volgens landelijk verkeersofficier Achilles Damen is er een harde aanpak nodig tegen de ‘verkeershufters’. Een paar weken geleden maakte de ANWB ook al bekend dat er een kans is dat de politie-Porsche terugkeert om snelwegvandalen aan te pakken.

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars wijst drie oorzaken aan voor het onveiligere verkeer. “Er is steeds meer afleiding tijdens het rijden, zoals smartphones. Daarnaast is er een enorme diversiteit aan verkeersdeelnemers, met veel verschillende snelheden. Onze infrastructuur blijft daarbij achter. De derde oorzaak is het tekort aan handhaving. Er wordt bijvoorbeeld onvoldoende gecontroleerd of automobilisten zich aan de maximumsnelheid houden in 30-kilometerzones, terwijl daar veel ongelukken gebeuren. En onzorgvuldig gedrag wordt te weinig bestreden. Huftergedrag dus.”

Niet blijven toekijken
’Cijfers liegen niet. Zowel de letselschade als blikschade die ontstaat bij ongevallen loopt de spuigaten uit. Als die aantallen stijgen mag je niet blijven toekijken, maar moet er actie ondernomen worden om het tij te keren.” – Zegt Richard Weurding. Hij is blij met de grote steun van partners in deze situatie. “Die constateren allemaal hetzelfde en willen ook een aanpak. Wij doen een oproep tot een Deltaplan om het verkeer veiliger te maken. Daarbij hebben we al de steun van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en Veilig Verkeer Nederland (VVN), terwijl ik verwacht dat ook de ANWB zich bij ons aansluit.”

Deltaplan
Op gevaarlijke plekken moet de infrastructuur worden verbeterd, en handhaving van huftergedrag moet meer prioriteit krijgen, schrijft het Verbond. Verder willen de verzekeraars dat smartphonegebruik in het verkeer grondig onderzocht wordt. “Echt harde cijfers over slingerende fietsers en onoplettende bestuurders zijn er niet”, zegt directeur Weurding.

Of de premie van verzekeringen door de toename van het aantal ongevallen stijgt, wil Weurding niet zeggen. “Dat bepalen de maatschappijen zelf.”

2 gedachten over “Verzekeraars komen met actieplan voor veilig verkeer”

 1. Is it Smart to Use Your Cell Phone While At Work?

  October 1, 2014 – I got my first cell phone way back in the 1980’s, when they were a very unusual (and expensive) novelty. Now it seems that a smart phone is a “must have” for every person over the age of 10. But I am still shocked every time I see somebody either talking on their cellphone or using it to send or read text messages and emails while at work.

  I’m not talking about those people on their cell phones who are sitting at a desk or standing behind a sales counter (although it aggravates me to no end to be ignored by a sales rep who is busy texting to help a customer); my concern is for those workers I have witnessed during workplace safety audits who are chatting away or typing a text message into their cell phone while performing relatively complex tasks such as driving a forklift, operating a backhoe, or walking across a steel beam 20 feet in the air. I once saw a construction worker talking away on his cell phone get brushed by a car while he was setting out cones for traffic control at a busy intersection (he wandered out into the road a little too far) And I worked as an expert witness on a lawsuit where a worker severed several fingers on one of his hands while cutting steel with a chop saw (he was cradling his phone between his neck and ear – his own version of hands-free operation). Are there specific federal OSHA regulations that prohibit such behavior?  The answer may surprise you.

  It seems that the only federal OSHA regulation that I could find specifically forbidding the use of a cell phone while working is in their relatively new “Cranes & Derricks in Construction” standards. There you will find standard 1926.1417(d), which states; “The [crane or derrick] operator must not engage in any practice or activity that diverts his/her attention while actually engaged in operating the equipment, such as the use of cellular phones (other than when used for signal communications).” And if the cell phone is used for receiving signals, OSHA standard 1926.1420(c) requires that “the operator's reception of signals must be by a hands-free system”.

  That’s it! There are currently no other federal OSHA standard (at least none that I could find) that specifically forbids the use of a cell phone while at work.

  OSHA did address the potentially hazardous use of cell phones when they partnered with the Department of Transportation to implement a “Distracted Driving Initiative a few years ago. As part of that initiative, OSHA warned employers that they should prohibit any work policy or practice that requires or encourages workers to text while driving. Otherwise they could face a citation for violation of the General Duty Clause (paragraph (5)(a)(1) of the OSH Act of 1970) for failure to provide a workplace free from recognized hazards. One can only assume that OSHA compliance officers may try to use the same strategy when it comes to citing an employer when their employee is found to be using a cell phone while performing complex tasks.

  Despite the near absence of federal OSHA standards directly addressing the subject, employers should consider developing and implementing a formal policy regarding the use of cell phones while at work.  As with all newly-implemented policies, employee training on this topic is the key to making sure workers are aware of your policy as well as the reasons it is important to protect worker safety. One tool I found to be effective during training on this topic is a short video clip on the “MythBusters” website that clearly demonstrates talking on a cell phone while driving a car is as dangerous (more dangerous, actually) than driving while under the influence of alcohol. [NOTE: to view this video, click where it says " As seen in "MythBusters: Killer Brace Position" that appears beneath the photo of Adam]

  After showing this short video clip to employees and then applying the same principles to the use of a cell phone for talking, texting, and/or emailing while operating dangerous machinery and equipment or while performing any other dangerous task, the workers seemed to be more receptive to changing their bad habits.  Of course, a policy addressing this (or any other) topic is worthless unless it is fully and consistently enforced, so make certain not to let it fade away and be ignored. Can you imagine the ramification if you had a long-standing policy against the use of cell phones during a certain task(s) that was not enforced, and then an accident occurred? That could be even worse for the employer than having no policy at all.

  Have you formally addressed the use of cell phones within your organization? If so, has it been readily accepted by workers, or are they allowed to eventually revert to their old habits?  Have you ever been cited by OSHA because an employee using a cell phone while at work? If you would like to share your experiences or other information pertinent to this topic, please do so by clicking here and entering your comment in the “Comments” box. And last but not least, I would like to encourage you to Share this Blog post with others in your Network who might benefit from reading this information. 

       

  ABOUT THE AUTHOR: 

  Curtis Chambers is a Certified Safety Professional (CSP) and holds a Master of Science degree in Occupational Safety and Health. He has held numerous leadership positions managing, evaluating, and providing training on workplace safety and health topics at various public organizations and private corporations. Mr. Chambers is currently the President of OSHA Training Services Inc. Visit their website at http://www.oshatraining.com.  

   

 2. Overheid en providers starten actie tegen gevaarlijk smartphone-gebruik op fiets

  Nieuwsbericht | 23-09-2014 | 11:30

  Smartphonegebruik speelt een rol bij een op de vijf fietsongelukken waarbij een jongere betrokken is. Daarom wordt in de vandaag gelanceerde publiekscampagne ‘Aandacht op de weg’ dit jaar extra aandacht besteed aan deze kwetsbare doelgroep. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft samen met de grote mobiele telecomproviders op het Zandvliet College in Den Haag de aftrap gegeven voor de campagne.

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt in de periode 2014-2016 nauw samen met KPN, T-Mobile, UPC, Vodafone en Ziggo om verantwoord gebruik van de smartphone in het verkeer te stimuleren. De providers zullen hiervoor ook onderling samenwerken. De minister en de providers hebben tijdens de kick-off van de campagne een convenant ondertekend. TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland (VVN) ondersteunen de acties en de Nationale Politie let extra op het handheld gebruik van de smartphone in het verkeer.

  Steeds meer Nederlanders bezitten een smartphone. In 2013 waren er acht miljoen smartphones in gebruik. Mensen bellen minder en gebruiken de smartphone steeds meer voor sociale media en tekstberichten, ook als ze aan het verkeer deelnemen. Uit onderzoek blijkt dat de kans op een verkeersongeval minstens 25 keer groter is als iemand tijdens het rijden bezig is met het lezen of schrijven van tekstberichten, mailen en sociale media. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schat dat hierdoor jaarlijks enkele tientallen verkeersdoden en honderden ernstig gewonden vallen.

  Minister Schultz: “Onze fietspaden, straten en wegen worden steeds veiliger. De zwakste schakel in het verkeer is ons eigen gedrag. De smart-phone maakt ons leven leuker en makkelijker, maar het kan ook flink afleiden. Via deze campagne maken we verkeersdeelnemers bewuster van de risico’s van smartphonegebruik in het verkeer.”

  Vorig jaar richtte de campagne ‘Aandacht op de weg’ zich vooral op het ontmoedigen van het gebruik van de smartphone tijdens het autorijden. Hiermee zijn al goede resultaten geboekt. Uit onderzoek blijkt dat het aantal automobilisten dat zegt een parkeerplaats te zoeken voor gebruik van de smartphone is toegenomen. Maar een flink deel blijkt nog steeds de smartphone niet te kunnen weerstaan. In recent NIPO-onderzoek geeft één op de tien automobilisten aan ‘zeer vaak of regelmatig’ tijdens het rijden de smartphone voor social media te gebruiken. Onder jonge fietsers (12-24 jaar) is zelfs één op de drie personen onderweg druk in de weer met zijn of haar smartphone.

  Bij negen procent van de fietsongevallen is een smartphone in het spel. Bij de leeftijdsgroep 12-34 jaar is dit percentage twee keer zo hoog, namelijk 17 tot 18 procent van de fietsongevallen. In de campagne is er daarom dit keer extra aandacht voor de fietsende jongeren.

  Om jongeren veilig gedrag in de praktijk te laten ervaren is een nieuwe mobiele app ‘Fietsmodus’ ontwikkeld. Deze app beloont de jongere als die onderweg op de fiets de smartphone niet gebruikt. De gebruikers van de app maken kans op bioscoopkaartjes, een t-shirt of een fiets. De prijzen worden door de providers beschikbaar gesteld. De app werkt op Android en Apple en is gratis te downloaden in de appstore en op de site fietsmodus.nl.

  De publiekscampagne loopt van 23 september tot half december. Met tv- en radiocommercials en mottoborden langs de weg worden verkeersdeelnemers gewezen op de risico’s en veilige alternatieven. Daarnaast worden digitale kanalen ingezet zoals websites, een online game, YouTube en Facebook. De telecomproviders zetten samen hun eigen kanalen in om de campagne onder de aandacht te brengen bij hun klanten. VVN en TeamAlert ondersteunen de campagne met acties in het land voor respectievelijk automobilisten en fietsers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *