'Handreiking' om veiligheidsrisico’s door taal te voorkomen

Bron: engineersonline.nl

Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico. Cijfers van de Inspectie SZW geven aan dat het verkeerd omgaan met procedures en instructies een oorzaak kan zijn van zware ongevallen. Het Arboplatform van de Sociaal Economische Raad (SER) heeft daarom een handreiking ontwikkeld om deze veiligheidsrisico’s te verkleinen.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18 procent, ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Om deze veiligheidsrisico’s te verkleinen, biedt de vernieuwde ‘Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s’ praktische handvatten om taal als oorzaak van veiligheidsrisico’s op het werk in te schatten. Ook biedt de handreiking bijpassende maatregelen en achtergrondinformatie.

 Download de handreiking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *