Veiligheid en gezondheid op het werk

Bron:mkbasics.nl

Elk jaar sterven in Nederland zo’n 4.100 mensen als gevolg van een beroepsziekte, waarvan de meeste mensen, ruim 3.000, aan ziektes die ze door gevaarlijke stoffen op het werk hebben opgelopen. Dat je ziek kunt worden door je beroep is nog te sterk onderbelicht. Bijvoorbeeld als je in aanraking komt met gevaarlijke stoffen, die ernstige ziektes zoals longziektes en kanker kunnen veroorzaken. 

Het Expertise Centrum Toxische Stoffen en Infectieziekten (ECTS) van Arbo Unie stelt dat hier nog veel winst te behalen is. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van vorig jaar (bron NEA 2020,TNO) blijkt dat niet alleen bij de overheid, maar ook op de werkvloer nog een verkeerd beeld bestaat over de risico’s: zo vindt 97% van de 58.000 ondervraagden dat er voor gevaarlijke stoffen geen extra arbomaatregelen op het werk nodig zijn. En dit terwijl in 2020 ongeveer 8% van de werknemers met stoffen hebben gewerkt die leiden tot huidblootstelling (bijvoorbeeld lijm, schoonmaakmiddelen of verf) en 7% tijdens het werk wordt blootgesteld aan stoffen via de luchtwegen door bijvoorbeeld dampen van oplosmiddelen of uitlaatgassen. Van de 9 miljoen werkenden betreft dat dan meer dan 700.000 werknemers. Nog een hoop winst te behalen dus. Het ECTS kan werkgevers adviseren bij hun zoektocht naar oplossingen voor het werken met gevaarlijke stoffen. 

Het ECTS biedt een unieke bundeling van kennis over gevaarlijke stoffen, in combinatie met veel praktische ervaring. Met als doel werkgevers, werknemers en overheden te ondersteunen bij het bewaken, beschermen en bevorderen van gezondheid van werknemers bij het werken met gevaarlijke stoffen. 

Het ECTS werkt samen met universiteiten en kennisinstituten in binnen- en buitenland. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting en het ontwikkelen van risicocommunicatiemiddelen op bedrijfs- of brancheniveau. Of analyse en probleemoplossing bij uitbraak van klachten bij werknemers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen of zogenaamde biologische factoren. Samen met de Universiteit Utrecht zijn we recent een academische werkplaats Risico Analyse van Beroepsmatige Blootstellingen gestart om beter inzicht in de relatie tussen blootstellingen en ziekte te krijgen om zo een waardevolle bijdrage aan goede preventie te kunnen leveren. Maar ook op het gebied van infectieziekten zoals Covid-19 is ECTS een kennispartij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *