Valsheid in geschrifte met RI&E-toetsing

Overgenomen van: www.werkenveiligheid.nl

Ruim tachtig bedrijven hadden geen getoetste RI&E door fraude van een arbo-adviesbedrijf. Op de bewijzen van toetsing stond de naam van een gecertificeerd arbodeskundige, die de bedrijven niet had gecontroleerd. Ook wist de arbodeskundige niet dat zijn naam gebruikt, oftewel misbruikt werd. Het arbo-adviesbedrijf fraudeerde met deze valsheid in geschrifte de RI&E-toetsingsrapporten. De eigenaren van het arbo-adviesbedrijf moeten 10.000 euro terugbetalen en 100 uur taakstraf uitvoeren.

Bij een bedrijfscontrole zag een inspecteur van de Inspectie SZW onverantwoord gebruik van een vorkheftruck: terwijl één werknemer de heftruck bestuurde, stond de ander op de lepels. De werknemers bleken nog nooit een instructie over het rijden op een heftruck te hebben gehad.

Bewijs van toetsing

Na dit voorval bekeek de inspecteur de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf. Op het bewijs van toetsing van de RI&E stond een gecertificeerd arbodeskundige, maar diens handtekening ontbrak. De arbodeskundige zou in opdracht getoetst hebben van de eigenaar van een arbo-adviesbedrijf, wiens naam -met wel een handtekening- op het bewijs van toetsing stond.

De inspecteur dook samen met een collega die gespecialiseerd is in certificatie dieper in de administratie. De RI&E was opgesteld onder de vlag van een groot arbo-adviesbureau. Dat bureau besteedde wel vaker de toetsing van RI&E’s uit aan het betrokken arbo-adviesbedrijf. Er kwamen nog vier bewijzen van toetsing boven water, alle getekend door de eigenaar van het arbo-adviesbedrijf en zonder handtekening van de certificaathouder.

Valsheid in geschrifte

Er klopte dus iets niet aan de certificering. De toetsing bleek geen waarde te hebben, omdat er niet werkelijk door een deskundige is gekeken naar het bedrijf. Uit het onderzoek bleek dat de naam van de gecertificeerde zonder zijn medeweten was gebruikt, dus eigenlijk misbruikt. Hierdoor was er sprake van valsheid in geschrifte.

Na deze ontdekking kwam onderzocht de directie Opsporing van de Inspectie het arbo-adviesbedrijf. De financiële administratie werd doorzocht. Daarin de vond Opsporing nog onrechtmatig afgegeven bewijzen van toetsing. Daaruit blijkt dat er nog 77 bedrijven waren die geen getoetste RI&E hadden, buiten hun eigen schuld en medeweten om.

Het OM heeft uiteindelijk een schikking getroffen met de eigenaar van het arbo-adviesbedrijf en zijn vrouw, die ook in het bedrijf zat. Een bedrag van 10.000 euro aan onrechtmatig verkregen voordeel moeten zij terugbetalen. Beiden kregen daarbovenop een taakstraf van 100 uur.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer: 

Checklist vóórdat je aan de RI&E begint

SeRIEus: ik heb een RI&E of niet?

Lees meer op overzichtspagina RI&E

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *