Test uw kennis over de RI&E

13-06-2016

Werkgevers moeten periodiek de arbeidsrisico’s in hun organisatie in kaart brengen met de RI&E. En maatregelen nemen om die risico’s weg te nemen of te verkleinen in een plan van aanpak.

Zonde dus dat veel bedrijven nog steeds geen RI&E hebben. Of geen goede. Of een onvolledige. Of dat de actualiteit ervan te wensen overlaat.

Geen RI&E

Op die manier blijven noodzakelijke maatregelen achterwege om werknemers veilig en gezond te laten werken. Hoe komt het toch dat er bedrijven zijn die nog altijd geen RI&E hebben? Of eentje met de dynamiek van een dooie tijger? Soms is dat uit gemakzucht, soms uit onwil. Maar heel vaak ligt het aan iets anders. Het blijkt in sommige gevallen gewoon niet eenvoudig te zijn om de risico’s op en rond het werk waar te nemen. Met als resultaat: een onbewust onvolledige risico-inventarisatie.

Gebrek aan kennis

Is er sprake van een gebrek aan kennis bij werkgevers over de risico’s in hun organisatie, dan kan het zomaar gebeuren dat zij verkeerde afwegingen maken. Soms speelt bij die verkeerde afwegingen simpelweg een gebrek aan kennis over de RI&E mee. Dat kennisgebrek zorgt ervoor dat met name werkgevers in het midden- en kleinbedrijf soms verzuimen om een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren. Of om ‘m actueel te houden.

> Zit het wel goed met uw kennis over de RI&E? KLIK HIER en doe het RI&E-testje.

> Lees meer over de RI&E, DOWNLOAD HIER de gratis whitepaper.

 

bron: http://arbo-online.nl

 

Een gedachte over “Test uw kennis over de RI&E”

 1. Ranglijst van grote en kleine risico’s in de RI&E

  Bron:deBeer.nl

  Na de inventarisatie en evaluatie van de risico’s moet er een ranglijst van risico’s komen op volgorde van ernst van de risico’s. Dit vormt de basis voor een strategie om de risico’s weg te nemen of te beperken.

  Het indelen van risico’s in klassen helpt bij het stellen van prioriteiten. De preventiemedewerker of werkgever moet immers kunnen bepalen wat zwaarder weegt: hinder door geluid voor veel werknemers, of gevaar voor enkele werknemers bij het werken met pletmachines? Door dit zogenoemde ‘risico ranking’ zijn situaties enigszins onderling te vergelijken. Dat maakt het makkelijker om te bepalen welke maatregelen in het plan van aanpak bovenaan de lijst moeten komen en als eerste moeten worden uitgevoerd.

  Vijf klassen van risico’s

  Een arbodienstverlener levert de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) meestal met een conceptplan van aanpak met een klasse-indeling van risico’s. Zo komt mogelijk letsel zonder verzuim in de laagste categorie. Een ramp zoals een explosie of ontsnapping van een giftige stof met enkele doden komt in de hoogste categorie.

  De risicoscores zijn in vijf klassen in te delen:

  1.risico misschien aanvaardbaar, geen actie;
  2.mogelijk risico, vraagt aandacht;
  3.belangrijk risico, maatregelen vereist;
  4.hoog risico, directe verbetering vereist;
  5.zeer hoog risico, het betreffende werk direct stoppen!

  Risico’s in kleinere organisaties

  In een kleinere organisatie zonder grote risico’s kan het ook eenvoudiger. De preventiemedewerker kan met de werkgever, en bijvoorbeeld een teamleider of opzichter voor elk reëel gevaar in het werk een gezamenlijke inschatting maken:
  •is de kans dat het gevaar zich voordoet groot of klein?
  •is het effect groot of klein?
  •Deze inschatting leidt vervolgens tot drie klassen:
  1.kans en effect zijn allebei klein: er is een klein risico;
  2.één van die twee (kans of effect) is groot: er is matig risico;
  3.kans en effect zijn allebei groot: er is groot risico.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *