SER lanceert Arboplatform

bron:Arboportaal.nl

De SER heeft deze maand het Arboplatform gelanceerd. Op dit platform vinden arboprofessionals alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid overzichtelijk bij elkaar. Bovendien kunnen ze er terecht met concrete arbovragen.

Zowel de SER als de Stichting van de Arbeid doen belangrijk werk op het gebied van arbeidsomstandigheden. In de praktijk blijkt echter dat arboprofessionals deze arbodocumenten en -afspraken niet altijd zo gemakkelijk kunnen vinden. ‘Zonde’, vindt kroonlid Louise Gunning, voorzitter van de Commissie Arbeidsomstandigheden van de SER en met haar de werkgevers- en werknemersorganisaties. ‘Omdat veel ervaring en kennis versnipperd zijn, hebben de sociale partners de SER gevraagd om een nieuw platform op te zetten. Daar verzamelen we alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid. Denk aan de publicaties over arbeidsomstandigheden, de database grenswaarden en een video over het platform, aangevuld met relevante stukken en links van sectoren. Kortom: een informatiepunt vóór en dóór werkgevers- en werknemersorganisaties.’ Het SER-Arboplatform is bedoeld voor onder meer preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners, veiligheidsdeskundigen en OR-leden.

Meerwaarde SER-Arboplatform

Volgens Gunning zit de meerwaarde van het SER-Arboplatform vooral in de mogelijkheid tot interactie. ‘De gebruikers kunnen er niet alleen informatie vinden over arbo-onderwerpen waarover de sociale partners het eens zijn, maar ook concrete arbovragen stellen. Dit helpt hen daadwerkelijk verder. Zo kan ik me voorstellen dat het prettig is om een technisch onderwerp als grenswaarden voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen te bespreken met de experts van de SER. Bij (sector)specifieke onderwerpen kunnen we ook doorverwijzen naar gespecialiseerde contactpersonen bij bijvoorbeeld het Arboportaal van het ministerie van SZW, een patiëntenvereniging of brancheorganisatie.’ Het Arboplatform is nadrukkelijk een aanvulling op het bestaande aanbod, zoals het Arboportaal, dat gericht is op arbowet- en regelgeving, en het Arbo Adviespunt voor FNV-leden.

Community

Het is de bedoeling dat het Arboplatform op termijn een community wordt waar arbo-professionals kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. ‘Het zou mooi zijn als de kennis en praktijkvoorbeelden ook intersectoraal worden gedeeld’, aldus Gunning. ‘Een flink aantal aanbevelingen van de SER en Stichting van de Arbeid is bruikbaar in alle sectoren. Denk aan kwesties als chronische ziekten, onregelmatig werk en nachtdienst. Een intersectorale dialoog over problemen én oplossingen is heel waardevol. De bouw bijvoorbeeld voert periodiek arbo-overleg met de metaal- en transportsector. Hoewel dit verschillende sectoren zijn, lopen zij tegen exact dezelfde arboproblemen aan. Uiteindelijk is het platform een stimulans voor alle werkgevers en werkenden: hoe kunnen we onze arbo-rol (nog) beter oppakken?’

Permanente aandacht

‘Arbo is en blijft een onderwerp dat hoog op de agenda van de sociale partners hoort’, besluit Gunning. ‘Over het algemeen doen we het best goed in Nederland, maar arbeidsomstandigheden vragen permanent aandacht. Het werkklimaat heeft immers een enorme invloed op de gezondheid en het welbevinden van werkenden. En op de mate waarin zij vitaal hun pensioenleeftijd halen. Het is dus erg belangrijk om werkgevers en hun medewerkers te ondersteunen bij het creëren van een goede, veilige en gezonde werkomgeving. Dat kan door hen te voorzien van goede informatie. Kennis is de basis van een goed arbobeleid, pas daarna kunnen voorlichting, instructie, preventie en een veiligheidscultuur op de werkvloer vorm krijgen.’

Over het Arboplatform

Het Arboplatform is het centrale informatiepunt voor arboprofessionals. Hier zijn alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid overzichtelijk bij elkaar te vinden. Het platform gaat kennisuitwisseling stimuleren en inspirerende voorbeelden bieden uit verschillende sectoren. Bovendien kunt u hier met uw vragen terecht. Het doel: gezond en veilig werken bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *